I de forløbne måneder har presse og politikere kørt den ene diskussion efter den anden om bopælspligt, landbrugsstøtte, og om hvornår man var "landmand".

Især har finansminister Thor Pedersen været i fokus på grundlag af artikler startet af BT. Desværre kendetegnes netop denne avis ved helt suverænt at have rekorden af dementier jvfr statistik for årene 2000, 2001 og 2002 samt 3., 4., 6. og 7. januar 2003.

For snart tre måneder siden skrev vi artiklen "Alle har ret til deres ferie", og den har siden ligget højt på top 20-listen over mest læste artikler. Artiklen beskæftiger sig med, om m a n har ret til at bo i sit sommerhus i sin ferie og gør i givet fald opmærksom på, at Folketinget har næsten 6 måneders ferie om året.

For et par uger siden gik den radikale politiker Marianne Jelved i fjernsynet og kritiserede Thor Pedersen for sine landbrugsforhold. For at afklare forholdene i m a n form stillede vi hende følgende spørgsmål:

- Må man bo i sit sommerhus i sin ferie?
Svar: ja

- Har en gård der opfylder betingelserne om landbrugsstøtte ret til at få den?
Svar: ja

- Regnes en "landbrugsuddannelse" i form af at have arbejdet i betydeligt omfang på sine forældres gård almindeligvis som tilstrækkeligt grundlag for tilladelse til at erhverve en landbrugsejendom?
Svar: ja

Man må sige, at vi sjældent af en politiker - hvis overhovedet nogensinde - har fået så klare svar på stillede spørgsmål.
Ingen dikke'darer - hatten af for det.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?