Ugebrevet MEALS har fulgt op på en tidligere undersøgelse - offentliggjort i ugebrev 3/2001 - og spurgt 400 læsere af Ugebrevet MEALS:

"Er De ved indkøb bevidst om, at den officielle anbefaling hedder, at max 30% af kostens energi må bestå af fedt"?

 

Topscorere

Altid/næsten altid

1 institutioner
2 kantiner

Ofte

1 institutioner
2 kantiner

Næsten aldrig

1 fastfood
2 restauranter

Privat/offentlig

1 offentlig

Kender De 9-reglen
nej:

1 fastfood
2 restauranter

 

De offentlige bespisningssteder, som i stor udstrækning ledes af økonomaer, er ifølge undersøgelsen mest opmærksomme på, at sundhedsstyrelsens anbefaling bliver fulgt.

Årsagen kan være, at mens kantiner og restauranter udpræget betjener et betalende publikum, så betjener institutioner udpræget et ikke betalende publikum?

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?