Fødevareministeriet:

EF-Domstolen har i dag afsagt dom i den såkaldte madsminkesag. Domstolen giver Danmark medhold i, at vi har lov til at anvende vore egne regler for tilsætning af nitrit og nitrat i fødevarer, som er skrappere end EU-reglerne.

"Jeg er meget glad for, at vi nu har fået medhold i den vigtigste del af denne sag, der betyder, at vi nu kan have vores egne regler for indhold af nitrit og nitrat i fødevarer. Fødevaresikkerheden er dermed sikret, da der i Danmark ikke må sælges fødevarer med et højere indhold af nitrit og nitrat, end vi finder sundhedsmæssigt forsvarligt. Heldigvis besluttede erhvervet, da vi blev tvunget til at ændre den danske Positivliste i opadgående retning, at de ville overholde de gamle danske regler og undlade at bruge de højere mængder. Nu har vi Domstolens ord for, at det er de regler, der skal gælde for så vidt angår nitrit og nitrat,” siger fødevareminister Mariann Fischer Boel.

Da EU i 1996 fastsatte højere værdier for nitrit/nitrat og sulfit, som Danmark anså for sundhedsmæssigt betænkeligt, brugte Danmark ”miljøgarantien” i traktaten til at opretholde de danske regler for tilsætningsstoffer til fødevarer i ”Positivlisten”.

Kommissionen afviste efter lange overvejelser det danske ønske, og Danmark besluttede derefter at anlægge sag ved Domstolen for at få Kommissionens afgørelse erklæret ugyldig.

”Lige så vigtigt er det, at dommen bekræfter, at miljøgarantien kan bruges på de præmisser, som Danmark har bygget sagen på. Kommissionen havde påstået, at miljøgarantien kun kan bruges, hvis et land kan bevise, at der er sundheds- eller miljømæssige problemer, som kun gør sig gældende i dette land. Domstolen har til min store glæde afvist en så snæver fortolkning af miljøgarantien.” forsætter fødevareministeren.

Desværre fandt Domstolen ikke de danske argumenter overbevisende med hensyn til sulfit. Erhvervets tilkendegivelse i sin tid vil dog medføre, at vi stadig kan holde anvendelsen af sulfit på et niveau, som Danmark finder forsvarligt og nødvendigt.

”Vi forventer nu, at EU-Kommissionen tager initiativ til at få ændret EU-reglerne i vores retning,” siger Mariann Fischer Boel.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?