Folketinget har i dag vedtaget, at Danmark tiltræder en international traktat, som forpligter landene til at bevare de plantegenetiske resurser, for eksempel almindelige afgrøder som hvede og byg. Aftalen er blevet til efter syv års intense forhandlinger i FN’s fødevareorganisation FAO. Traktaten vil sikre tilgængeligheden til de genetiske resurser og en retfærdig fordeling af goderne ved udnyttelse af særligt 3. verdenslandes resurser.

"Traktaten om de plantegenetiske resurser er et vigtigt bidrag til en bæredygtig udvikling og den globale fødevareforsyning. Samtidig er der grund til at glæde sig over, at vi har lavet en model, der vil gøre det muligt for ulande i højere grad at skabe vækst og tjene penge på deres plantegenetiske resurser”, siger fødevareminister Mariann Fischer Boel.

Indtil videre har 15 lande ratificeret eller på anden måde tilsluttet sig traktaten, og det skal mindst 40 lande gøre, før den træder i kraft. Ved at være blandt de første 40 lande der ratificerer, får Danmark afgørende indflydelse på udmøntningen af traktatens bestemmelser.

For Danmark betyder det, at der yderligere sættes fokus på sikringen af de plantegenetiske resurser. Fødevareministeriet vil nu arbejde videre med en dansk strategi med en dertil hørende handlingsplan. Dette arbejde sigter mod en dansk indsats indenfor overvågning, sikring, forskning og indsamling af de plantegenetiske resurser.

Man kan læse mere om den internationale traktat om plantegenetiske resurser for fødevarer og jordbrug på FAO’s hjemmeside.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?