Fødevaredirektoratets opgørelse over kontrollen med virksomheder, der producerer eller sælger økologiske fødevarer, viser, at kun meget få virksomheder overtræder økologireglerne. I 2002 besøgte økologikontrollen 656 virksomheder, og kun 16 af dem har fået enten påbud, forbud eller bøder for deres overtrædelser.

Overtrædelserne begrænser sig i vid udstrækning til sjusk med opstillingen af regnskabet eller manglende kendskab til reglerne hos nye producenter. Til gengæld er der ikke fundet tilfælde af virksomheder, der har mærket varerne forkert. Ligesom der for tredje år i træk ikke er fundet virksomheder, der har overtrådt de regler, der skal sikre, at ikke økologiske varer blandes med økologiske.

Antallet af overtrædelser i 2002 svarer til, at 2,4 % af virksomhederne har overtrådt reglerne, og det er relativt lavt, når man sammenligner med de seneste års kontrol. Virksomhederne har fået styr på reglerne gennem årene, idet antallet af virksomheder, der overtræder reglerne, nu ligger langt fra de 13,3 procent, der blev taget i at overtræde reglerne i 1994. De seneste seks år har kontrollen fundet overtrædelser hos under 5% af virksomhederne.

Det Økologiske Fødevareråd, som har repræsentanter fra både erhvervet og myndighederne, har udtrykt stor tilfredshed med det lave antal fund af overtrædelser for 2002.

Så fine tal som der er tale om, må glæde såvel bestående forbrugere som eventuelt nye interesserede.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?