Nu er tiden åbenbart inde til at Arla vil give de økologiske landmænd tommelskruerne på for at få dem til at droppe økologien.

En medvirkende årsag til at salget af økomælk hele tiden falder er sandsynligvis, fordi Arla har udvist en påfaldende tilbageholdenhed med hensyn til at markedsføre disse produkter.

Den passive indsats har til gengæld været effektiv med hensyn til at få mange økoproducenter til at slukke & lukke.

For år tilbage var der næsten ingen grænser for Arlas optimisme for økologi; men den var åbenbart ikke tilstrækkelig underbygget, og nu kan deres øko- andelshavere bare ryge og rejse, siger Arla nærmest ligeud.

Arla har i stedet satset på iøjnefaldende bevægelig reklame; men der hvor afsætning virkelig kunne have fundet sted - også for økomælk - har man praktisk taget ikke værdiget et blik.

Det er muligvis heller ikke nær så charmerende; men til gengæld ville det have givet afsætning & kasse, og det ville Arlas økoleverandører utvivlsomt have sat pris på.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?