Unilever Bestfoods
Fredag d. 23. maj kunne man i Politiken læse, at en ny analyse havde påvist, at Becel pro.activ indeholdt kræftfremkaldende stoffer. Sagen gav anledning til massiv medieomtale og har medført en markant nedgang i salget af Becel pro.activ. Nu meddeler analysefirmaet, som foretog analysen, at analyseresultatet var fejlagtigt. Becel pro.activ holder sig langt under grænseværdierne for de pågældende stoffer.

Sagen startede i Sverige, hvor forbrugergruppen "Konsumenter i Samverkan" havde initieret en analyse af indholdet af såkaldte PAH stoffer i Becel pro.aktiv. Forbrugergruppen anmeldte med udgangspunkt i analysen Becel pro.activ til Svenska Livsmedelverket, men i stedet for at afvente Livsmedelsverkets reaktion, startede forbrugergruppen en massiv mediekampagne i både Danmark og Sverige. Medierne greb naturligvis historien og i løbet af få timer, havde store dele af befolkningen hørt eller læst, at det kunne være farligt at spise Becel pro.activ. Det danske Fødevaredirektorat analyserede allerede samme dag materialet fra Sverige og konkluderede i en pressemeddelelse, at der ikke var nogen grund til at advare mod Becel pro.activ. Siden har en lange række uafhængige analyser bekræftet, at indholdet af PAH stoffer i Becel pro.activ ligger langt under de tilladte grænseværdier. Nu meddeler så det norske laboratorium, NIVA, at den oprindelige undersøgelse, som gav anledning til pressestormen, var fejlbehæftet. Den margarine, som blev analyseret, var blevet forurenet af fremmede stoffer i laboratoriet, og måleresultaterne var derfor forkerte. NIVA har foretaget en ny analyse - og også denne bekræfter, at der ikke er kræftfremkaldende stoffer i Becel pro.activ. "For os har sagen været utrolig frustrerende, udtaler marketingchef i Unilever Bestfood Per Thau. Den negative medieomtale har medført et dramatisk fald i salget, selv om det allerede den første dag stod klart, at der ikke var noget reelt problem. At det nu viser sig, at problemerne skyldes dårligt laboratoriearbejde, gør ikke sagen bedre. I den slags sager ligger bevisbyrden altid hos den anklagede. Men det går i lige så høj grad ud over forbrugerne, som bruger Becel pro.activ til at sænke kolesteroltallet. De har naturligvis været dybt bekymret over alarmen, som nu viser sig at være falsk", slutter Per Thau.

På baggrund af de nye oplysninger udtaler Esben Rasmussen, Kontorchef i Fødevaredirektoratet: "Selv da den svenske undersøgelse kom i maj, fandt vi ingen grund til at slå alarm. Nu viser det sig ydermere, at de svenske prøveresultater ikke var korrekte. Niveauet for PAH er betydeligt lavere og udgør ingen sundhedsrisiko. Derfor ser vi ingen grund til at bruge flere kræfter og penge på undersøgelser".

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?