Fødevareministeriet:

Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring i Fødevaredirektoratet skal i løbet af de næste tre år foretage en sundhedsmæssig vurdering af næsten 800 aromastoffer, som bruges i fødevarer. Instituttet blev i foråret valgt til opgaven efter en licitation, som EU’s nye fødevaremyndighed, European Food Safety Authority (EFSA), udbød i december sidste år.

Projektet er basis for EU’s bestræbelser på at få vedtaget en positivliste for aromastoffer på samme måde, som EU har en positivliste for andre tilsætningsstoffer i fødevarer. Positivlisten skal indeholde regler for, hvilke aromastoffer industrien må anvende og med hvilke begrænsninger.

Toksikolog Jørn Gry fra Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring leder vurderingen af aromastofferne. Projektet hedder FLAVIS og omfatter et sekretariat med tre videnskabelige assistenter og en international arbejdsgruppe med 12 deltagere.

Hidtil har aromaer til fødevarer ikke skulle vurderes og godkendes på forhånd i EU - dog med visse nationale undtagelser. I Danmark kræves således, at røgaromaer og aromaer til mælkeprodukter skal have myndighedernes godkendelse, inden de må anvendes. Men i 1996 vedtog EU en forordning (2232/96) om aromastoffer, som bl.a. omfatter den kommende positivliste. Når den er på plads - efter planen i 2005 - må industrien kun anvende de aromastoffer og med de begrænsninger, som fremgår af positivlisten.

For at komme med i positivlisten skal stofferne vurderes sundhedsmæssigt. EU har lavet en bruttoliste med ca. 2.800 stoffer, som industrien midlertidigt må bruge i fødevarer. Stofferne er indtil årsskiftet blevet vurderet i et videnskabeligt samarbejde mellem EU-landene og EU’s Videnskabelige Komité for Levnedsmidler. Nu ligger ansvaret for opgaven hos European Food Safety Authority, som har indgået kontrakt med Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring om at vurdere de resterende 800 aromastoffer.

Jørn Gry forventer, at vurderingen af 300 af de 800 stoffer vil være videresendt til European Food Safety Authority i løbet af i år.

FLAVIS-sekretariatet i Fødevaredirektoratet omfatter - foruden Jørn Gry - tre videnskabelige assistenter, Karin Nørby, Vibe Beltoft og Trine Reffstrup. Sekretariatet finansieres af European Food Safety Authority og Fødevaredirektoratet.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?