Munters A/S: 
Der findes mange forskellige typer køle- og fryserum og alle har ét fælles problem:
Is- og rimdannelser.

Vand og is skaber glatte og våde gulve i kolde rum. Endvidere sker der en opbygning af is rundt omkring porte samt en opbygning af is i selve køle-/fryserummet, fortrinsvis på og ved fordamperne. Dette nødvenddiggør hyppig afrimning og reducerer kapaciteten på kølemaskineriet. Når der dannes tåge ved dørene giver det ringe udsyn. Sne dannes på produkterne, hvilket bl.a. kan betyde, at emballagen kollapser. Is og sne dannes også på lofter og gulve til fare for personalet og kørsel med gaffeltrucks.

Problemerne forårsages af, at varm og fugtig luft trænger ind i sluse og kølerum. Ved kontakt med de kolde overflader konden­serer luftens fugtighed til vand, der fryser til is. Selv når portene er lukkede, vil der strømme fugtig luft ind pga. det undertryk, der skabes af luftens nedkøling.

Ice-Dry® er løsningen

IceDry® er det eneste affugtningssystem, der er designet til placering direkte i fryserummet. Da IceDry® fungerer efter sorptions­affugtnings­princippet er det uafhængigt af de omgivende temperaturer og kan derfor fungere med høj affugtningskapacitet, selv i frostgrader.

Med Munters Ice-Dry® tager man fat om problemets rod, ved at fjerne den del af fugtigheden, der giver is- og rimdannelse. Affugtningen foregår typisk ved portene til slusen eller omladningsrummet i tilslutning til køle-/fryserummet, hvor 95% af fugtigheden kommer ind. Ved at fjerne det meste af luftens fugtighed opnås et så lavt dugpunkt på luften, at is- og rimdannelser minimeres eller helt undgås. Resultatet bliver et køle-/fryserum uden isopbygning på fordamperne, hvilket forbedrer kølekapaciteten væsentligt. Desuden bliver sikkerheden for personalet øget, da sigtbarheden forbedres og gulvene forbliver tørre til fordel for både personale og gaffeltrucks. Produktkvaliteten påvirkes ikke længere af is- og rimdannelser, hvorved kassation forårsaget heraf, forhindres.

www.munters.dk

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?