Fødevareministeriet: 
EU-Kommissionen har i dag fremlagt sit forslag til næste års fiskekvoter for medlemslandene.

Forslaget lægger vægt på genopretning af truede bestande, men indeholder ikke et stop for fiskeri efter torsk i Nordsøen, som foreslået af Det Internationale Havforskningsråd (ICES).

Kommissionen foreslår, at torskekvoterne i Nordsøen og Skagerrak forbliver på det stærkt reducerede niveau, som blev indført sidste år. Dog foreslås yderligere stramninger i den midlertidige genopretningsplan for torsk den såkaldte havdageordning som regulerer antallet af dage, som fiskerne er på havet.

Kommissionen ønsker fiskeriet væsentligt beskåret for bestande, som ICES for nylig har vurderet også at være i en kritisk tilstand. Det indebærer blandt andet forslag om kraftige reduktioner i rødspættekvoter for Kattegat og Nordsøen samt reduktioner for torsk i Kattegat.

"Vi står i en vanskelig situation, fordi en lang række bestande er i en kritisk tilstand. Vi er nødt til at genopbygge de bestande, men samtidig er det selvfølgelig vigtigt også at tage størst mulig hensyn til fiskerne, som er presset økonomisk," siger fødevareminister Mariann Fischer Boel (V).

Med udgangspunkt i Kommissionens forslag skal EU’s fiskeriministre forhandle et kompromis på plads, når de mødes til rådsmøde den 17. til 19. december, så de nye kvoter kan træde i kraft 1. januar 2004.

“Kommissionens forslag er for restriktivt. De foreslåede reduktioner for nogle af vores vigtigste arter - ikke mindst rødspættekvoten - er for drastiske. Hvad angår havdageordningen må jeg understrege, at der allerede i 2003 er gennemført restriktioner, hvis virkninger det er for tidligt at vurdere. Jeg vil derfor i de kommende uger gøre en stor indsats for at opnå forbedringer i forhold til Kommissionens forslag, samtidig med der sikres et bæredygtigt fiskeri,” siger Mariann Fischer Boel.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?