Perspektiverne for landbrugets strukturudvikling har i flere år været tydelige, og helt tilbage i 1997 skrev MEALS

 • at jordpriserne ville falde med omkring 45%

 • at mælkepriserne ville falde med 30%

 • at prisen på svinekød ville falde med 25%.

I dag skal man generelt være tilfreds, hvis disse beregninger holder stik.

Andre fremkom med mere optimistiske beregninger for landbrugets udvikling i Danmark fx Landbo­høj­skolen, hvis fremskrivninger indgår i landbrugs­ministeriets beregninger om et bæredygtigt landbrug, Statens Jordbrugs­økonomiske Institut og Landbo­foreningerne, men deres skøn har for alvor slået fejl, og derfor sidder mange landmænd i dag i supppe­dasen.

Klik for mere information

Med hensyn til fremtidige prognoser har vi fået beregninger på

 

 • at antallet af heltidsbedrifter i år 2010 vil være reduceret til ca. 8000

 • at antallet af planteavlbedrifter vil stige fra ca 54% til ca 76% af bedrifterne

 • at kvægbedrifternes andel af heltidsbedrifterne vil falde fra ca 52% til ca 31%

 • at ca 76% af besætningerne med malkekvæg vil forsvinde
  at den gennemsnitlige mælkekvægsbesætning vil mere end fordobles

 • at den samlede mælkeproduktion forventes at falde med ca 26%

 • at mere end 60% af slagtesvinsbesætningerne vil forsvinde

 • at græs og kløver i omdrift forventes reduceret med 25%

 • at græsarealet udenfor omdrift forventes at være uændret-stigning 5%

 • at det må forventes (skrev vi også i 1997), at de østeuropæiske lande i stor udstrækning bliver EUs forsyningslande med hensyn til landbrugs- og gartneriprodukter.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?