Næsten intet er bedre end, at globaliseringen stormer frem, hævdede daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i 2005. "Når vi bringer velstand til fattige lande, vil de få mere og mere råd til at købe udenlandske varer, og dermed øges vore eksportmuligheder". Det lyder så let, at eventyret Konen med Æggene uvilkårligt¤komme til at lure i baghovedet.

Dengang var den overordnede politiske holdning omtrent, at vi bare skulle forske, forske og atter forske. Det¤har vi så gjort siden for milliarder og atter milliarder af kroner!

Ordet forskning er siden af politikerne og erhvervslivets organisationer blevet et af nutidens mest¤værdiladede udtryk - måske et udtryk, som kan fylde os med en fornemmelse af, at så kører det bare...

Politikerne, hverken i regeringen eller oppositionen talte om konkurrenceevne. Det gør de nu! Det er¤omsider gået op for dem, at produktion skal finde afsætning og ikke bare stables på lager.

Forskning er som at gå på opdagelse. At opstille en teori og eftervise teoriens eventuelle rigtighed ved forsøg.


Grundforskning er, når der ikke stilles forventninger om at resultatet af forskningen skal have praktisk nytte, dvs forskning bare for at blive klogere på noget helt grundlæggende inden for et videnskabeligt område. 

Produktudvikling er at gøre en ide til et produkt, eller at videreudvikle et eksisterende produkt. Resultatet er noget færdigt og salgbart. Produktudvikling omfatter også udvikling af emballage og brugsvejledning. Eventuelt også markedsføringsstrategi, prissætning, kampagnemateriale o.lign. Produktudvikling anses i mange virksomheder for at være en marketing­disciplin.

Regeringen ønsker at støtte forskning, men når det drejer sig om fødevarer, så er det i stor udstrækning en virksomheds­opgave, som har til opgave at fremstille produkter, som nyder efterspørgsel.

Kineserne er købmænd

- Samtidig med at befolkningerne bliver bundet tættere sammen, og meget tyder på, at dette vil accelerere i fremtiden, så kan det naturligvis ikke udelukkes, at det vil give Danmark nye muligheder.

Det skønnes, at allerede i dag lever omkring 100 millioner kinesere efter vestlig standard, og deres købekraft vil vokse stærkt i årene fremover. Så vidt så godt; men de er gode købmænd!

Får vi baghjul?

I Brasilien er svinekødsproduktionen femtendoblet de sidste 10-15 år, og landet er tordnet ind som verdens største eksportør af svinekød (god kvalitet) og i stor udstrækning også oksekød og kyllinger. Også fx Argentina, Rusland og Østeuropa vil få vækstrater inden for fødevarer, som de fleste i Danmark hverken i dag eller i de senere år har taget ad notam. Men det kommer nok...

Globaliseringssucces drejer sig om konkurrenceevne. EU har påtaget sig eksterne og interne forpligtigelser, som de kommende konkurrenter slet ikke har.

Et af statsminister Anders Fogh Rasmussens hotteste udtryk er: "Mens de andre er billigere, skal vi være bedre". Nogenlunde som købmændene sagde for årtier siden i forhold til supermarkederne - i dag discountbutikkerne.

Kunder - også gode gamle kunder - er troløse, kun hvad prisen er har interesse.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?