Fødevareministeriet

Arealet med genafgrøder stiger på verdensplan, og i 2005 kom yderligere tre EU-lande med på listen over lande, der dyrker GM-afgrøder. Sverige vil i 2006 dyrke genmodificeret majs som forsøg - og resultatet herfra kan give et fingerpeg, om det kan blive interessant at dyrke GM-majs i Danmark også.

Plantedirektoratet har netop offentliggjort sin årlige oversigt over udviklingen inden for dyrkningen af GM-afgrøder. Oversigten fortæller, at der i øjeblikket dyrkes GM-afgrøder i 6 europæiske lande. 3 af landene er nye på listen i 2005, det er Portugal, Frankring og Tjekkiet.

I Europa dyrkes udelukkende GM-majs - på nær i Rumænien, der i en årrække har dyrket GM-soja. Det er kun Rumænien og Spanien, der dyrker GM-afgrøder på arealer af betydelig størrelse, i alt 100.000 hektar soja i Rumænien og 48.000 hektar majs i Spanien. I de øvrige lande - Portugal, Frankrig, Tyskland og Tjekkiet - blev der i 2005 kun dyrket GM-afgrøder på små arealer, under 1.000 hektar pr. land.¤

Nye GM-afgrøder

Mindst lige så interessant er det at se på, hvilke GM-afgrøder firmaer i øjeblikket søger om tilladelse til at dyrke i EU - og som derfor kan blive fremtidens afgrøder.

EU behandler for tiden ca. 40 ansøgninger om nye genmodificerede afgrøder, heraf 8 ansøgninger om dyrkning i EU. Det er nyt med så mange ansøgninger om dyrkning. Ansøgningerne har tidligere hovedsagligt drejet sig om tilladelse til at importere høstede produkter, der er dyrket andre steder i verden.

Som noget nyt ses også to ansøgninger, som vedrører import af GM-majskerner med et forhøjet lysin-indhold. Det høje lysinindhold betyder en forbedret fodringsværdi - og det er første gang EU har set en ansøgning på afgrøder med denne type egenskab.

Hidtil har ansøgninger hovedsageligt drejet sig om afgrøder, der har været tolerant overfor sprøjtemidler (herbicidtolerant) eller resistent over for insekter (insektresistent).

Hvilke GM-afgrøder er det relevant at dyrke i Danmark?

De fleste ansøgninger til dyrkning af GM-afgrøder i EU har tidligere drejet sig om GM-planter med resistens over for skadedyr, der ikke er noget problem i Danmark. Det er derfor meget få af de GM-planter, der allerede er tilladt at dyrke i EU eller som befinder sig i ansøgningsfasen, det vil være aktuelt at dyrke i Danmark. Der er faktisk kun tre - to herbicidtolerante majs og en industrikartoffel med ændret stivelses­sammensætning.

I Sverige er der planlagt forsøg med dyrkning af en GM-majs, som kan tåle sprøjtning med herbicidet Roundup. Disse forsøg vil kunne vise, om det vil kunne være interessant også at dyrke denne majs i Danmark.

Sameksistens mellem genmodificerede, konventionelle og økologiske afgrøder

Dansk lovgivning betyder, at en landmand som ønsker at dyrke genmodificerede afgrøder, skal godkendes af Plantedirektoratet. Derudover skal han opfylde en række krav, bl.a. have en kort uddannelse i at håndtere GM-afgrøder. Landmanden skal også overholde afstandskrav, så genmodificeret materiale fra marker med genmodificerede afgrøder ikke spreder sig til nabomarker. 

Danmark er det første land i EU, som har indført regler om sameksistens i lovgivningen.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?