Fødevareministeriet

Når økologiske køer trasker til truget, kan de være sikre på, at der hverken er genmodificerede majs, soja eller andet GMO-materiale på menuen. Det dokumenterer en aktuel rapport fra Plantedirektoratet.

Plantedirektoratet analyserer løbende økologisk foder for indhold af GMO. Opgørelsen fra 2005 dokumenterer, at samtlige stikprøver overholder reglerne og holder sig inden for de fastsatte grænseværdier.

"For første gang kan vi nu dokumentere, at producenterne kan levere 100% GMO-frit økologisk foder," fastslår fødevareminister Hans Christian Schmidt (V).

"Den udvikling er jeg overordentlig tilfreds med.Forbrugerne har et frit valg, og de der foretrækker at købe kød, mælk og æg fra dyr, som er opdrættet uden GMO-foder på menuen, har et alternativ - butikkerne har de økologiske varer på hylderne."

Fakta om Plantedirektoratets GMO analyse:

Tærskelværdien for GMO er på 0,9%. I 2005 analyserede Plantedirektoratet 119 foderstoffer. Ingen af disse overskred tærskelværdien. I 113 tilfælde fandt eksperterne slet ikke GMO, og i seks tilfælde fandt man meget små (lovlige) mængder på mellem 0,01% og 0,3%.

I alle seks tilfælde har Plantedirektoratet konstateret, at der er tale om et utilsigtet indhold. Hvis en lastbil f.eks. ikke er gjort ordentligt rent for GMO-soja, kan en mindre mængde efterfølgende overføres til økologisk soja.

 

Analyseresultater af GMO-indhold i prøver af økologiske foderstoffer

  2001 2002 2003 2004 2005
Mindre end 0,9% GMO1 89
(65%)
202 (96%) 205 (98,6%) 157 (98,7%) 1193 (100%)
Mere end 0,9% GMO 47
(35%)
8
(4%)
3
(1,4%)
22
(1,3%)
0
(0%)
Prøver i alt 136 (100%) 210 (100%) 208 (100%) 159 (100%) 119 (100%)

 

1 Tærskelværdien på 0,9% blev indført den 18. april 2004. I årene 2001, 2002 og 2003 er der anvendt en gruppering af resultaterne op til 1%.

2 Begge prøver er udtaget fra samme parti foder.

3. Tallet er opgjort pr. foderstof. Der kan være foretaget flere analyser for det enkelte foderstof. Hvis foderstoffet både indeholder soja, majs og raps, vil der mindst blive analyseret for tre forskellige GMO-typer. De 119 dækker således over 207 selvstændige analyseresultater for GMO-indhold.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?