Hel- og halvfabrikata til landets storkøkkener, og for den sags skyld også til private husholdninger, anvendes i så stor udstrækning, at man faktisk ikke mere i egentlig forstand kan tale om hjemmelavet.

Madlavningen er lagt i hænderne på fødevare­industrien. Denne udvikling kan man mene forskelligt om, men i hvert fald skal det med, at fødevareindustrien på rigtig mange produkter i eller næsten i egentlig forstand har formået at leve op til hjemmelavet.

Især i de sidste fem-ti år er der sket virkelig store kvalitetsløft på utallige af industriens fødevareprodukter. Mange blindtester er gennemført, hvor kokke og sågar mesterkokke har forvekslet produkterne. Hvad der er endnu mere realistisk for bedømmelsen er, da industriens produkter vinder større og større indpas hos kokkene, at de derved har fået Det Blå Stempel.

Fødevareindustrien produkter er naturligvis billigere end¤det individuelle køkken formår, og da maden på bordet lever op til køkkenets krav, har det stor - måske afgørende - betydning for en restaurant, kantine eller institutions budget.

· En MEALS-spørge-runde til 50 kantiner, restauranter og institutioner viser, at deres bevæggrunde for at vælge hel- og halvfabrikata er tid & penge og tilfredshed med maden.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?