Fra 1. oktober 2001 blev kontrollen med fødevarebutikker og restauranter m.v. offentliggjort, så forbrugerne inden de trådte ind kunne se, hvor god eller hvor dårlig en butik eller en restaurant er til at overholde fødevarelovgivningen. Denne lovgivning¤ indebærer blandt andet, at alle virksomheder på området får en kategori vist på et ansigts mundvige enten op/ned eller det mere neutrale hverken det ene eller det andet.

MEALS påpegede dengang, at ordningen forudsatte langt større mandskabsresurser end der var lagt op til, hvis den skulle fungere på forsvarlig og ikke mindst retfærdig måde. En af de ting vi påpegede var, at kontrolbesøg skulle være med højst 3 måneders interval. Det er ikke fair, at en smiley skal hænge i et år eller mere.

I begyndelsen af det nye årtusinde var der et stort pres på fødevarekontrollerne på grund af omfattende salmonella, campylobacter og¤ kogalskab samt forkerte temperaturer i butikkernes kølediske m.v. så¤ bemanding til en så stor ordning som smiley var der i realiteten slet ikke taget tilstrækkelig højde for.

Efter regeringsskiftet i 2001 blev man hurtigt klar over, at smiley ordningen havde afgørende mangler og i oktober 2002 blev der truffet nye forbedrede regler.

Smiley'en i ny gul farve som kan ses i butikker og restauranter. Smiley ordningen er samtidig gjort mere forståelig for forbrugerne og mere fair for virksomhederne (dog ikke med hensyn til fx 3 måneders kontrolperiode).

Forbrugerne opfatter kontrol af hygiejne i butikker og restauranter som noget helt centralt i ordningen, og derfor kontrolleres hygiejnen ved alle ordinære tilsyn.

Virksomhedernes retssikkerhed forbedres, og får de fx en indskærpelse for ikke at have overholdt en regel, og dermed en smiley med et lille smil, kan de nu få sagen prøvet i Fødevaredirektoratet.

Ikke alle regler tæller med længere. Manglende indberetning af fx ejerskifte giver fortsat bøde, men det får ikke indflydelse på smiley'en. Heller ikke indskærpelser for geografisk vildledning har længere betydning for hvilken smiley, der gives.

- Der blev dog ikke ændret ved det centrale i ordningen, nemlig at smiley'en skal vise forbrugerne, hvor god eller dårlig den enkelte virksomhed er til at overholde reglerne. Og resultatet skal op og hænge så hurtigt som muligt.

Da man for et par år siden oprettede Familie- og Forbrugerministeriet, var der allerede, og det burde man have været opmærksom på, slup i kontrolbesøgene, og når Ministeriet senere yderligere skar besøgsmandskab væk eller forflyttede dem til andre opgaver, så skulle det ramle.

Smiley ordningen er populær i befolkningen og hos turisterne, men den er startet på bemandningsmæssigt utilstrækkeligt grundlag af den tidligere regering og desværre yderligere reduceret af den nuværende regering.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?