I slutningen af 1990'erne var salmonella og campolybacter næsten dagligt fremme i pressen, som et tydeligt bevis på at det ikke dengang lykkedes for myndighederne at få bugt med disse bakterier. Daværende minister for området Ritt Bjerregaard (S) udtalte ellers gang på gang, at hun ikke ville have fødevarer på markedet, som danskerne kunne blive syge af at spise. Trods denne udmærkede målsætning, så florerede salmonella og campolybacter betydeligt mere end nu om stunder. En væsentlig årsag hertil var, at fødevarekontrollen ikke var tilnærmelsesvis så omfattende og effektiv som i dag.

Den danske fjerkræsektor er fx historisk lav med hensyn til salmonella, og nysmitte ses sjældent. I 2003 udviklede Danmarks Veterinærinstitut i samarbejde med Landskontoret for Fjerkræ­rådgivning og Slagteriernes Forskningsinstitut et varmebehandlingskoncept til hønsestalde, og det har givet gode resultater. En forudsætning for en effektiv kemisk desinfektion er, at alt synligt snavs er fjernet inden rengøring. Dette er svært i hønsestalde, hvor det ofte er vanskeligt at rengøre inventar, gulve, vægge og lofter. Traditionelt har man desinficeret manuelt med kemiske midler, uden garanti for at alt blev behandlet. Hvis varme fordeler sig jævnt og rammer de steder, som ofte overses ved manuel rengøring og desinfektion, kan det være et brugbart alternativ.

Importen af kød, fjerkræ og æg er steget eksplosivt de sidste ti år, og i mange af disse varer er der - i forhold til de dansk-producerede - mange bakterier. Vi er som bekendt medlem af EU, et valg vi selv har truffet, og derfor er det ikke helt så enkelt at træffe et importforbud. 

Direktør Christina Hvid, Danish Meat Association, siger
"Foretager Danmark salmonella-stop, vil det dræbe dansk kødeksport. Danskerne må derfor acceptere salmonella i en stor del af det svine- og fjerkrækød, som importeres fra de øvrige EU-lande. Et ensidigt og omgående dansk stop for importen vil bringe den samlede danske kødeksport på op mod 30 mia. kr. samt branchens op mod 30.000 medarbejdere i fare. Vi ønsker ikke, at Danmark her og nu skal stoppe for al import af kød fra andre EU-lande, selv om det kan være kød, der er befængt med salmonella."

- Langt mere af det dansk producerede kød og fjerkræ ville utvivlsomt have stået på danske middagsborde, hvis brancheforeningerne ikke i årevis havde underspillet betydningen af reklamens magt. Alt taget i betragtning - også prisen - ville mange flere forbrugere nok foretrække dansk kød fremfor at tage chancen med importeret kød.¤

I løbet af få uger vil forbrugerminister Lars Barfoed præsentere en plan, som kan sikre et dansk forbud mod import af kød, der er inficeret med salmonella-bakterier, skriver metroXpress. Samtidig vil ministeren med 6.000 kontroller søge dokumentation for, at udenlandsk kød i danske kølediske indeholder langt flere af de farlige bakterier end dansk kød.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?