Ministre skal naturligvis levere gode og gerne også sympatiske forslag. Naturligvis både for ikke selv eller deres regering havner i bunden af meningsmålingerne. Men det hænder, at der smutter forslag igennem, som måske isoleret set lyder fornuftige, men som i den samfundsmæssige helhed viser sig at føre til et modstridende facit.

Miljøvenlige biler er igen kommet ind i debatten. Det lyder naturligvis umiddelbart forjættende med små biler, som kan køre 30-40 km på en liter benzin, og, hævdes det, derved spare samfundet for bunker af energikroner. Isoleret interessant, men det bør tilføjes, at ulykker i små biler afstedkommer langt flere alvorlige skader og dræbte end tilsvarende ulykker i flydere (store biler).

Tommelfingerreglen er, at ulykker hvor små biler er impliceret giver dobbelt så alvorlige personskader og ligeledes dobbelt så mange dræbte. Så kan man, som det er blevet gjort, hævde, at vi naturligvis også skal gøre de små biler mere sikre, men dette er en illusion, som rent praktisk næsten ikke kan opfyldes.

Skulle disse biler bygges i panser og plader, ville deres motorkraft slet ikke række, og hvis endelig, så ville deres benzinforbrug stige til det mangedobbelte.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?