Fødevareministeriet

Danske fødevarevirksomheder skal blive dygtigere til at udtænke nye spændende varer til køledisken eller nye produktionsmetoder. De skal også være bedre til i fællesskab at tilpasse robotter, sensorer og andre nye teknologier til lige netop deres virksomhed. Fødevareminister Hans Chr. Schmidt vil styrke innovationskraften i fødevareerhvervet med netop disse to temaer.

Fødevareminister Hans Chr. Schmidt har under innovationsloven sat 15 mio. kroner af til at opbygge innovationskompetence og andre 15 mio. kroner til at modne nye højteknologier i fødevarevirksomhederne. Udspillet skal være med til at bane vejen for et konkurrencedygtigt dansk fødevareerhverv, så det også fremover vil stå som en stærk spiller på verdensmarkedet.¤

Fødevarevirksomhederne får mulighed for at søge tilskud til at opbygge innovationskompetencer gennem for eksempel kurser eller udviklingsværksteder med samarbejdspartnere. "Opbygning af innovationskompetence lyder svært, men faktisk handler det bare om at blive bedre til at få gode idéer. Ligesom 100 meterløberen skal øve igen og igen for at komme først over målstregen, kræver det også træning at blive bedre til at få nye idéer, og udvælge og omsætte lige præcis den gode idé blandt de mange, som bliver den næste succes. Med det nye tema skaber vi mulighed for at få mere kreativitet og mere innovationskultur ind i vores fødevarevirksomheder, hvilket er afgørende for at få gang i nytænkningen," siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Det andet tema, modning af nye teknologier, udspringer af den rivende udvikling inden for eksempelvis bioteknologi, robotteknologi og informations- og kommunikations-teknologi, der har skabt helt nye værktøjer og metoder, som fødevaresektoren kan nyde godt af. Virksomheder kan med fordel gå sammen på tværs af sektorer om at modne nogle af de mest perspektivrige teknologier, som de kan bruge i lige netop deres virksomhed. Når teknologien i fællesskab er løftet til et vist stadium, bliver det mere overkommeligt for den enkelte virksomhed at gå det sidste stykke selv.¤ "Specielt inden for gartneri, slagteri og fiskeri er der et stort behov for at få nye teknologier i brug, hvis vi skal kunne hamle op med lande som Polen, Brasilien og Rusland. Derfor vil vi hjælpe virksomhederne med at modne højteknologierne, så det kan få en større og bedre effekt, når de moderniserer deres produktionsapparat," fortsætter Hans Chr. Schmidt.¤

De nye temaer kommer i forlængelse af de ændringer i innovationsloven, som Folketinget vedtog tidligere på året. Ændringerne havde netop til formål at trimme loven, så den kan give endnu bedre rammer for nytænkning i fødevaresektoren. "Vinderne i den globale fødevarekonkurrence bliver ikke nødvendigvis de største og stærkeste virksomheder. Det bliver i stedet de virksomheder, der hurtigst formår at tilpasse sig ændringerne i samfundet. Hvor andre lande kan spille på lave produktionsomkostninger, skal vi satse på ny viden og nye idéer. Med den nye indsats vil vi stimulere fødevareinnovationen på to vigtige områder," siger fødevareminister Hans Christian Schmidt.

Valget af de to konkrete temaer er sket i tæt samspil med Innovationsudvalget og Det Rådgivende Udvalg vedrørende det Primære Jordbrug. Temaerne udbydes første gang med ansøgningsfrist den 13. november 2006 og vil blive annonceret i dagspressen.

Læs mere om de nye innovationstemaer og fremtidige ansøgningsfrister på innovationslovens hjemmeside www.innovationsloven.dk

I 2006 er der afsat 106,6 mio. kroner til nye innovationsprojekter under innovationsloven. Herudover er der fordelt 50 mio. kr. til innovation under Landdistriktsprogrammet.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?