Set på FoodPharmaTech 07:

Selv om sommeren for længst er forbi, er det en god idé at tjekke, om vinduer og døre kan holdes åbne - eller bare stå på klem - uden at det medfører en risiko for uønskede gæster i form af insekter, mus og andre skadedyr.

På de fleste arbejdspladser - store som små - er det nødvendigt at kunne få frisk luft, og intet er lettere end at åbne en dør eller et vindue, hvis det f.eks. bliver for varmt i bageriet eller restaurationskøkkenet.

Myndighedernes krav 
Bekendtgørelsen om fødevarehygiejne er ganske klar:

Professionelle køkkener, restauranter, cafeterier, pizzeriaer, bagerier og lignende arbejdspladser inden for fødevare­sektoren skal være sikret mod ydre forurenings­kilder, herunder insekter, gnavere og andre skadedyr.

Vinduer, som kan åbnes ud mod omgivelserne, skal om nødvendigt forsynes med insektnet, der let kan fjernes og rengøres.

Net foran døre, vinduer, ovenlysvinduer og andre åbninger er derfor et "must" for de fleste fødevare­virksomheder for at kunne opfylde myndighedernes krav til hygiejnen. Ved fødevare­styrelsens kontrol­besøg bliver der dog ofte udskrevet bøder for manglende insektnet.

Mortalin, som er en voksende aktør inden for ekspert­rådgivning om hygiejne- og fødevare­sikkerhed, forhandler nu også insektnet. Det omfatter både måltagning og opsætning af nye insektnet til døre og vinduer, men også repara­tioner af eksiste­rende insektnet. Insektnettene fremstilles af hygiejne­venlige materialer og tilpasses den enkelte kundes individuelle behov.

Insekter i emballage

Insekter er skadedyr i mere end en forstand - dels kan de ødelægge fødevarerne, dels kan deres tilstedeværelse f.eks. i en emballage være katastrofal. Der er eksempler på, at fundet af én fluevinge i et parti fødevarer til Japan var nok til at få hele partiet kasseret.

"Ved valg af insektnet skal man være opmærksom på myndighedernes krav om, at nettene skal kunne afmonteres og rengøres - og det er ikke alle netsystemer, der lever op til disse krav," siger biolog Louise Paaschburg, Mortalin. 
Hun tilføjer, at de senere års meget varme og fugtige forårs- og sommermåneder, samt de milde vintre, har skabt specielt gode livsbetingelser for mange insektarter, og især myg har været en meget stor plage i år. For virksomheder, der arbejder med fødevarer er det derfor meget afgørende at gardere sig mod flyvende insekter året rundt.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?