Klik på artiklen og se hele listen

 
(29.8.2007) Unge konditorer i landet er ved at slutte sig sammen i en forening, som kaldes KREATIVE KONDITORER og de har en website www.konditorforum.dk. Det er det første tegn på et gelinde oprør mod gammeldags måder at arbejde på i bagerier og konditorier.
 
Vi skal have indført chokoladeundervisningen igen. Det kan ikke være rigtigt, at Danmark ikke har denne uddannelse. Folk er generelt i dag opsat på at spise god chokolade, og de har råd til at betale for dem. De få specialister, som findes i Danmark, som udbyder høj kvalitet, de har kronede dage, skriver Susie Funder, KAGEBUIKKEN
 
-----------------------------------------------
 
(29.8.2007) DANSK OST HITTER I USA. I det første halvår af 2007 eksporterede Danmark lidt mere ost til USA end Holland. Nye eksporttal viser, at der blev sendt for 167 millioner kroner ost over Atlanten - en fremgang på knap 20 procent i forhold til året før. I mængde blev det til seks millioner kilo dansk ost. Fremgangen skyldes blandt andet, at Arla har købt to mejerier i USA og derved udvidet sortimentet af kvalitetsoste på det store marked, hvor forbrugerne ikke længere køber så mange af de såkaldte "plastikoste". MEJERIFORENINGEN.

-----------------------------------

(28.8.2007) SPOTMARKEDET. Først var der et større antal danske mælkebønder, som besluttede sig for at sælge deres råmælk til nordtyske mejerier i stedet for til Arla, og nogenlunde den samme trafik sker nu med hensyn til at afsætte kyllinger til slagtning syd for grænsen.

Både Arla og fjerkræslagterierne har hævet afregningspriserne, men det var altså ikke tilstrækkeligt for hverken mælkebønderne eller fjerkræavlerne. MEALS.

--------------------------------

(27.8.2007) Årets Food Fighters er fundet. Det er otte unge under uddannelse inden for fødevareområdet, som har klare holdninger til god kvalitet, og som vil påvirke udviklingen i fremtiden. Bag Food Fighters står Danish Meat Association.

Food Fighters er unge under uddannelse inden for forskellige områder af fødevarebranchen: kokke, butiksslagtere, ernæringsassistenter og professionsbachelorer i ernæring og sundhed,¤som tror på sig selv, på den gode fødevarekvalitet og på de fremtidige muligheder for at påvirke udviklingen. De er åbne for at lære nyt og ser flere muligheder end begrænsninger.

Food Fighters 2007 er:
Sune Rahbek, København, kokkeelev på restaurant The Paul, København
Jonathan Bitzow Pedersen, Odense, kokkeelev på Restaurant Kvægtorvet. Odense
Camilla Elkjær Christensen, Ll. Skensved, ernæringsassistentelev i Centralkøkkenet på Rigshospitalet, København
Jeanette Gervig Thomsen, Odense, ernæringsassistentelev i køkkenet på Middelfart Sygehus
Morten Lauritsen, Århus, slagterelev hos Salling, Århus
Thomas Grøn, Solrød Strand, slagterelev hos SuperBest, Solrød
Karen Nikolajsen, København, professionsbachelor-studerede i ernæring og sundhed på Suhrs Seminarium, København
Nanna Hjøllund, Højbjerg, professionsbachelor-studerede i ernæring og sundhed på JCVU (Jysk Center for Videregående Uddannelse), Århus

----------------------------------------

(26.8.2007) BIOBRÆNDSTOF HISTORISK FEJLTAGELSE. Et omfattende studie, der netop er publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift Science konkluderer, at hvis EU øger sin andel af biobrændstoffer til det ønskede bliver resultatet et langt højere udslip af farlige klimagasser til atmosfæren, end hvis man fortsætter med brugen af fossile brændstoffer. Undersøgelsen konkluderer, at der ikke er landbrugsjord nok til at opfylde EU's mål for brug af biomasse. For at skaffe nok landbrugsjord er man derfor nødt til at inddrage store arealer med skov og eng i driften. Bruno Sander fra Landbrugsraadet mener, at der opnås en højere reduktion i udslippet af drivhusgasser ved at anvende biomassen til kraftvarmeproduktion og at det er vigtigt at tænke på, hvordan man udnytter landbrugsarealet mest effektivt. BØRSEN.

----------------------------------

(26.8.2007) HOLLANDSK GIGANT PÅ MÆLKEJAGT I DANMARK. Manglen på mælk resulterer i jagt på leverandører på det danske marked. Den hollandske mejerigigant Campina søger efter ekstra mælk på det danske marked. Mejerigiganten søger især efter økologisk mælk og har efterspurgt den selv hos de helt små leverandører som Osted mælk, der kun indvejer omkring seks promille af Campinas årlige mælkeflow. Campina sætter ikke tal på prisen, men de vil betale de priser de er nødt til at betale. BØRSEN.

--------------------------------

(25.8.2007) PRISGALOP PÅ MANGE FØDEVARER. I en tid hvor der fra mange sider tales om sunde fødevarer, så bliver denne omtalemæssige medvind straks udnyttet til at fiske flere¤penge op af forbrugernes¤lommer. Priserne på såkaldte sunde fødevarer, men det har -¤trods ihærdige forsøg i mange år - ikke været muligt at opdrive dokumentation for, at de er sundere end de fleste andre fødevarer, er steget markant mere end den danske inflation.

Anne Lehman Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea, forventer, "at prisen på mange fødevarer vil stige i den nærmeste fremtid", og Dansk Supermarked og Coop har allerede varslet¤prishop. Det vil sikkert kunne betale sig at holde et vågent øje med priserne fra butik til butik. Et eksempel på prishop er¤fisk, som¤bare det sidste¤halvandet år er steget 15 pct. MEALS.

-----------------------------------

(24.8.07) FORSKERE HJÆLPER BÆRPRODUCENTER. Danske bærproducenter oplever i disse år stærk konkurrence fra billige bær fra Polen, men ved at udvikle sunde og lækre kvalitetsbær kan danske producenter af solbær og surkirsebær holde skansen i konkurrencen. Et samarbejde mellem forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og erhvervet med finansiering fra Forskningsrådet at skabe en ny viden om, hvordan industriproduktionen af bær kan forbedres. BØRSEN.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?