Kilde: Fødevareministeriet

Der er behov for en grundig undersøgelse af skolemadens betydning for elevers ernæring, trivsel, indlæringsevne og koncentrationsevne. Det skal også undersøges, hvilke skolemadsordninger der fungerer rent praktisk og hvorfor.¤

Fødevareministeriet har netop givet tilsagn om tilskud til tre projekter for tilsammen 6 mio. kr. Projekterne skal give ny viden om den langsigtede effekt og betydning af skolemadsordninger ved at foretage evalueringer af de ernæringsmæssige og andre effekter af skolemaden.

Københavns Madhus har fået 1 mio. kr. til at evaluere det nye skolemadskoncept, som Københavns Kommune netop har iværksat: madskoler med produktionskøkkener og skoleboder med mad produceret i et centralt køkken. Projektet skal evaluere de to ordninger på ca. 70 skoler i Københavns Kommune og formidle resultaterne af evalueringen til praktikere, beslutningstagere og andre interessenter og aktører indenfor skolemad.

CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse har sammen med NIRAS konsulenterne fået godt 900.000 kr. til projektet "Social sundhed via Skolemaden". Projektet skal på 15 skoler afdække, i hvilket omfang forskellige modeller og skolemadsordninger får fat i den gruppe af skoleelever, som ikke har de sunde madvaner og sunde madpakker med hjemmefra, og som dermed har det største behov for at blive en del af en skolemadsordning.

DTU Fødevareinstituttet, Afdelingen for Ernæring har sammen med fem andre deltagere fået tilsagn om 4 mio. kr. til "Projekt EVIUS. Vurdering af Interventioner for Unge i Skolemadsordninger". Projektet vil foretage evaluering af indførelse og drift af sund skolemad under brug af forskellige skolemadskoncepter. Evalueringen vil ske på kostindtag, indlæring, håndterbarhed, omkostningsfølsomhed og forankring af skolemadsordninger.

Fødevareministeren lancerede i foråret 2007 et landsdækkende pilotprojekt om skolemad. Det overordnede formål med skolemadsprojektet er at bidrage til fremme af sunde kostvaner blandt børn og unge, at udbrede kendskabet til skolemadsordninger og at afprøve en række forskellige skolemadskoncepter, der kan gøre det lettere at etablere forældrebetalte skolemadsordninger.

Pilotprojektet består af to delprojekter. I det første delprojekt har Fødevareministeriet har givet tilsagn om tilskud for ca. 8,5 mio. kr. til skolemadsordninger på 38 skoler til etablering af nye skolemadsordninger for 12.500 børn i to måneder. Delprojektet retter sig direkte mod skolerne, der skal modtage tilskuddet og selv gennemføre projektet. Skolerne skal gennemføre deres projekter i perioden 1. februar - 31. december 2008.

 

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?