Mindre end alt har også interesse

Allerede her ved årets begyndelse kan fødevareminister Eva Kjer Hansen se, at hun vil få umådelig travlt her i det nye år. Ministeren, som i forvejen er meget aktiv, har allerede på nuværende tidspunkt indskrevet så mange opgaver i sin kalender, at hun kan slå fast, at fødevarepolitik vil komme til at fylde særdeles meget gennem hele året.

Det kommer blandt andet til at fylde meget, at vi på BioFach og grøn vækst er kåret som årets økologiland på BioFach-messen. Det vil formodentligt anspore de økologiske producenter til at optimere markedsføringen af deres produkter.

Regeringen vil i begyndelsen af året lancere¤første del af 'Grøn Vækst', og i resten af året vil der komme fokus på en række elementer, der skal have til formål at belyse dansk landbrugs situation og se frem til år 2022.

Der skal også arbejdes hen mod større fodslag¤til fælles EU-politik, og fx har Danmark udviklet et forslag til, hvordan EUs fælles fiskeripolitik kunne skrues endnu bedre sammen.

Selvom dette reformarbejde først skal¤gennemføres i 2012, kommer EU-Kommissionen allerede til marts med en grønbog.

Allerede i løbet af januar sender Danmark en rapport af sted med forslag, som vil give anledning til mange drøftelser i årets løb om blandt andet landingskvoter og fangstkvoter.

Eva Kjer Hansen udtrykker, at hun har store forventninger til 2009, og hun tror, at vi med udnævnelsen til årets økoland får øget eksporten af økologiske produkter. Samtidig håber hun på, at flere landmænd lægger om til økologisk produktion.

Finanskrisen kan på dette område få konsekvenser, og i den forbindelse kan der blive tale om en række spørgsmål, som fx om kunderne stadig vil være der til de økologiske produkter? Og hvis ja, og der endog bliver brug for øget produktion, vil landbruget så kunne skaffe midler til investering i grøn teknologi.

Der er lagt op til et stort fødevareår. Så stort, at selvom man ikke kommer igennem med det hele, så skal mindre også være velkomment.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?