Peter Gæmelke har meddelt, at han ønsker at stoppe som Landbrugsraadets præsident og formand for Dansk Landbrug. Det vil ske i forbindelse med Dansk Landbrugs ekstraordinære delegeretmøde 3. juni. På dette møde skal der tages endelig stilling til etablering af en ny samlet organisation for den danske jordbrugs- og fødevaresektor med en sammenslutning af Landbrugsraadet, Danish Meat Association og Dansk Landbrug.

Peter Gæmelke har i sin 14 årige periode spillet en afgørende rolle i forhold til udviklingen i danske landbrug.¤Det har været en periode med enorm forandring for dansk landbrug, blandt andet er i tusindvis af mindre og mellemstore landbrug væk, og af de langt færre heltidsbrug vi har i dag er mange i dyb (uoprettelig) økonomisk krise.

Landbrugsorganisationerne har sandsynligvis i deres rådgivning til deres medlemmer været for eftergivende med hensyn til at efterkomme for mange politiske udmeldinger om landbrugsdrift fremfor at lægge vægt på mere økonomisk sikre alsidige driftsformer.

I Peter Gæmelkes tid som præsident for Landbrugsraadet og formand for Dansk Landbrug har Peter Gæmelke stået i spidsen for en samling af Landboforeningerne, Dansk Familielandbrug og Tolvmandsforeningen til Dansk Landbrug i 2002 samt en sammenlægning af Landbrugsraadet og Danske Andelsselskaber i 2004.
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?