Landbrugets formål: Økonomi, natur og dyrevelfærd

Udviklingen i sprøjtemidler har i¤snart mange år bevæger sig mod mere naturlige løsninger. Men naturen kan i visse tilfælde være mere giftig end det, der bliver fremstillet i et laboratorium.

Dette forhold har MEALS allerede for år tilbage gjort opmærksom på, fordi¤brug af spøjtemidler - ikke mindst politisk¤nærmede sig det urealistiske, og¤hvad værre var, det helt forkerte.

I dag er vi igen , bortset fra fortsat enkelte organisationer og politikere, som dog heller ikke mere, hverken i tanke, ord eller handling, er helt så skråsikre på økologiens velsignelser, men indstillet på landbrugsdrift med udgangspunkt i økonomi, natur og dyrevelfærd.

Hvis man ser overordnet på udviklingen i landbruget, så er de ovenfor nævnte: økonomi, natur og dyrevelfærd de mål, der skal opfyldes. Man skal naturligvis, som landbruget altid har formået og overlevet på, udvikle produkter, der kan leve op til nutidige krav.

Der vil naturligvis hele tiden være behov for at udvikle produkter i takt med ny viden og dermed anden efterspørgsel fra forbrugernes side. Det er der sådan set intet nyt i.

Når man finder stoffer i naturen fra planter, alger og bakterier, har de ofte en helt anden kemisk struktur og en anden virkemåde, end de stoffer, man hidtil har arbejdet med, og som er fremstillet i et kemisk laboratorium. Derfor interesserer mange virksomheder sig for naturens egne giftstoffer! Ofte nedbrydes naturlige stoffer hurtigere end traditionelle sprøjtemidler! Det er blandt andet nødvendigt, for at sikre, at planterne ikke slår sig selv ihjel. I flere tilfælde er planternes stoffer nemlig langt mere giftige end de blandinger, man kan lave i laboratorierne.

Et klassisk eksempel er nikotin, som man udvinder af planter, og som er et meget giftigt stof. Det har blandt andet været brugt som sprøjtemiddel mod insekter i væksthuse. Der er også eksempler på giftstoffer i naturen, som det ikke ville være godt at udvinde, og hvor det ligefrem kan være farligt for mennesker at bruge dem.

Det er en udbredt misforståelse, at når bare det er naturligt, så er det ikke farligt. De naturlige stoffer er meget komplicerede rent kemisk og ikke så nemme at fremstille i et laboratorium. Derfor bruger virksomhederne ofte de naturlige stoffers struktur som en skabelon for udvikling af nye sprøjtemidler i laboratoriet.

Det gør de også, fordi det er vanskeligt at tage patent på et naturligt stof. I stedet ændrer de typisk lidt i strukturen, så de får et stof med lidt ændrede egenskaber, og som de kan patentere.

Det giver firmaerne en beskyttelse overfor konkurrenterne i en årrække, og det er ret væsentligt, da det koster milliard beløb i kroner at udvikle et nyt sprøjtemiddel. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?