Restaurant-, kantine-, pensionist- og storkøkkenmåltider vil stige betydeligt i pris eller undergå kvalitetsforringelser

Mmm..

Man kan næsten ikke finde på afgifter, som så massivt vil ramme mangfoldige dagligvarer hårdere end S & SF's fedt- og sukkerafgifter!

Alle kommer til at betale mere for mangfoldige dagligvarer. Der bliver tale om så STORE generelle¤prisstigninger, og det ved politikerne fra de to partier udmærket, at, selvom man lokker med at yde nogle befolkningsgrupper lidt kontant kompensation, så vil de påtænkte afgifter udhule langt de fleste danskeres købekraft så meget, at¤man kan tale om en praksis, som vil gøre store befolkningsgrupper fattigere.¤Afgifterne vil med sikkerhed¤skabe mere ulighed og fattigdom i Danmark.¤Afgifterne vil også slå igennem på budgetterne på sygehuse, plejehjem, skolekantiner, restauranter og lignende steder.

Danmark har i forvejen EUs højeste priser på forbrugsvarer, så også turisterne vil i endnu højere grad blive væk.

For 12 år siden deltog MEALS redaktør, John Albert Christensen i en debat på tv om begrebet fedtskat/-afgift. Her fremførte flere repræsentanter fra netop disse partier, at sådanne afgifter var utænkelige for dem. Først og fremmest fordi sådanne afgifter økonomisk ville belaste små og almindelige indtægter uforholdsmæssigt meget.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?