Kan det indtræffe, at befolkningen må betale for bortskaffelse?

Mmm..

Vindmøller har i århundreder været et nødvendigt kornmalende produktionsapparat. I nutiden er der i årtier opført et meget stort antal vindmøller både til lands og til vands i Danmark. De maler ikke korn men har til formål at fabrikere ren energi.

I begyndelsen af dette årtusinde gjorde MEALS i flere artikler opmærksom på, at der ville opstå en meget uoverskuelig situation, hvis leverandøren af vindmøllerne ophører.

Nogle påstår, at vindmøller er en rentabel investering, men det aspekt gives der vist ikke længere åremålsgaranti for.

Der har i årenes løb været udviklet flere typer vindmøller, men ønsker man at udskifte til fx nyeste model, så er brugtmølleværdien ikke stor - snarere negativ.

Installeringsomkostningerne for en vindmølle er ret betydelige, og fx forhøjes de naturligvis ved specielle jordbundsforhold, vejbygning for at kunne køre vindmøllen til byggepladsen m.v.

I nogle tilfælde kan der være økonomiske fordele ved at tilslutte flere møller til en såkaldt møllepark, men det er ikke en helt entydig kalkulation, for i så fald skal højspændingsnettet eventuelt udbygges.

Selve komponenterne i nutidens vindmøller er af eksperter beregnet til i gennemsnit at kunne holde i 15 år. Havmøller i gns. 18 år.

Omkostningerne til drift & vedligehold er naturligvis lavest de første år, og senere øges de betydeligt, ikke mindst de sidste 5-6 år. Drift & vedligehold svarer i en mølles levetid til ca. 80% af møllens anskaffelsessum.

Med hensyn til indtægter skal man være lidt forsigtig med alt for lange kalkulationer. Den form for afregningspriser, som er gældende, skal man ikke for fast regne med vil holde i hele forløbet.

- Hvis der opstår en situation, hvor møllerne skal fjernes. Hvem hænger så til syvende og sidst på bortskaffelsen? 

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?