ØKO-avlerne får bare statens tilladelse til at springe over, hvor gærdet er lavest

Mmm..

Når danske landmænd dyrker økologiske afgrøder, eller konventionelle landmænd gerne vil omlægge deres marker til økologisk drift, har de brug for frø og udplantningsplanter, som er dyrket økologisk.

Men i dag er der langt fra på alle områder tilstrækkeligt med økologisk frø- og plantemateriale til rådighed. Derfor tillader Plantedirektoratet bare hvert år brugen af ikke-økologisk frø- og plantemateriale i den økologiske produktion.

Plantedirektoratet har netop afleveret den årlige rapport om tilladelser til brug af ikke-økologiske frø m.v. for 2010 til Europa-Kommissionen. På samme måde afleverer de øvrige EU lande¤også deres rapport, og man må formode, at samme non-øko tilladelser gives til alle medlemslande?!

Rapporten viser bl.a., at Plantedirektoratet i 2010 gav danske landmænd tilladelse til at bruge knap en milliard ikke-økologiske gulerodsfrø. Plantedirektoratet vurderer på denne baggrund, at¤kun ca. 40 % af produktionen af danske økologiske gulerødder sidste år var økologiske helt fra frø af.

Men så snart gulerodsfrøene er kommet i jorden - uanset om frøene er økologiske eller ej - holder Plantedirektoratet øje med, at de bliver dyrket i overensstemmelse med reglerne, der giver ret til at bruge både det danske røde, statskontrollerede økologimærke og det fælles, europæiske grønne økologimærke. Plantedirektoratet kontrollerer nemlig alle økologiske jordbrug mindst en gang om året.

Også på andre områder er der mangel på økologisk frø- og plantemateriale, så tilladelserne gives sandsynligvis¤også på flere områder.

- Måske er det, når tilladelser gives så let, en økonomisk gevinst for avlerne at benytte sig¤af ikke økologiske frø?

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?