Er økodrømmen ved at smuldre - briste?

Mmm..

Danmark kan, som vi har påpeget i mange artikler gennem årene, ikke økonomisk leve op til de nedfældede økoregler for landbrug og gartneri. Derfor bliver¤økoreglerner med efterhånden¤ret korte¤mellemrum¤lempet med statens billigelse.

Det bliver tydeligere og tydeligere for økoproducenterne herhjemme, at de ikke, trods statens store økonomiske støtte, kan klare sig i konkurrence mod de udenlandske økoproducenters vilkår.

Ganske vist er salget af økoprodukter herhjemme steget noget i de senere år, men det skyldes ikke mindst stigende import. Først og fremmest af frugt og grønt samt melprodukter. De danske økoproducenter taber i denne konkurrence.

Det går åbenbart mere og mere op for miljøorganisationerne og for politikerne, at den økologiske tankegang, man drømte, hele tiden bliver presset ud af kurs.

Blot i den seneste tid har MEALS haft et par artikler, som beskriver, at økokvæg langt mindre kommer på græs end før, og allersenest en artikel om, at økogulerødder og andet i langt overvejende grad ikke er så økologiske, som forbrugerne vist tror.

Går vi tilbage i vores artikelarkiv, kan vi finde andre eksempler på, at økoforudsætningerne ikke mere står mål med, hvad det hed sig.

Det er ved at komme så vidt, at de danske økoorganisationer, tager det ellers så unævnelige ord sprøjtemidler i deres mund. Ganske vist naturlige sprøjtemidler men alligevel...

Analyser af den økologiske situation går mere og mere i retning af, at erhvervets omkostninger er for høje, og at overliggeren for økodrift blev sat (alt) for højt.

Naturligvis er landets befolkning interesseret i og kan stille krav om, som tidligere fødevareminister Ritt Bjerregaard så korrekt udtrykte det, at forbrugerne får fødevarer, de ikke bliver syge af at spise!

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?