...staten har jo bundet sig til store udgifter både herhjemme og i udlandet

Mmm..

Vi har i flere år set, at en lang række danske¤virksomheder har flyttet deres produktion og andre opgaver til udlandet. Ganske vist bibeholdes de i nogle tilfælde enkelte arbejdspladser herhjemme, men nettotabet er betydeligt, og det er en bet for det danske samfund på kort sigt og en meget alvorlig bet på længere sigt.

Vi har nået et punkt, hvor tiden med hensyn til regeringens handlekraft med konkurrence kan vise sig at være den¤værste konkurrent (fjende). Vores politikere, og det er værst, når det gælder regeringen, er skolet og taler om løsninger på en facon, som gjorde sig gældende før i tiden. Nu om stunder kan man i princippet ikke anvende:

I morgen er der atter en dag!

Det er måske lidt trist, at tingene ikke mere kan løses på den hyggelige danske facon med god ja nærmest masser af tid nok, men i dag vil alle lande hurtigt¤ind på markederne, og deres prissættelser er i de flest tilfælde billigere, end vi kan tilbyde. Man kan faktisk IKKE mere tale om, at Danmark har kerneområder.

Der tales hele tiden om, at vi¤skal uddanne os mere og mere, så er fremtiden sikret for Danmark. Ja, især hvis vi var det eneste land, der hele tiden uddannede sin befolkning. I de fleste lande uddanner man sig på alle niveauer hurtigere end os, så de er derfor i oceaner af tilfælde på forkant i stand til at producere de varer billigere, end¤Danmark kan tilbyde!

Det skal lige gentages, at det ikke alene er på direkte vareproduktion, at danske arbejdspladser flytter ud. Det gælder også administration, it o.l.

Den danske model er i stormvejr og måske på vej ind i orkan, som, vi har set på fjernsynet, kan blæse os omkuld.

 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?