Kosteksperterne tager snart både pippet & tiltroen fra forbrugerne

Mmm..
Forskere har gennem længere tid arbejdet med revideringen af de danske kostråd. Og nu er resultatet af gruppens foreløbige arbejde, rapporten "Evidensgrundlaget for danske råd om kost og fysisk aktivitet", sendt i høring.
For godt 1½ år siden startede arbejdet med at opdatere det videnskabelige grundlag for de nuværende kostråd. De forskere, der har deltaget i arbejdet, er repræsentanter fra det aktive forskningsmiljø indenfor kost- og ernæringsområdet.
 
Gruppen er sammensat således, at der er sikret ekspertise indenfor næringsbehov, befolkningens kostindtag og kostmønstre og forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme som hjertekarsygdomme, overvægt og fedme, diabetes, osteoporose og cancer. Desuden er toksikologisk eksperter blevet inddraget fx i forbindelse med kostrådet omkring indtag af fisk.

Ved vurdering af evidensen er metoder som er anvendt i de nye norske kostråd (2011) og af World Cancer Research Fund (2007) blevet brugt. Desuden er arbejdet fra ekspertgruppen vedr. Food Based Dietary Guidelines under det igangværende arbejde med opdatering af De Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNR) også blevet brugt.

Rapporten "Evidensgrundlaget for danske råd om kost og fysisk aktivitet" er resultatet af Evidensgruppens foreløbige arbejde. Rapporten henvender sig til professionelle inden for alle vigtige organisationer, institutioner og enkelpersoner, der arbejder med sund mad og fysisk aktivitet på et vidensbaseret grundlag.

- Det er naturligvis udmærket at blive klogere, men alle indbefattet kosteksperterne kan ikke have undgået hele tiden at høre folk tale om, at kostråd bare hele tiden ændrer sig, så hvad skal man rette sig efter?
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?