Kilde: Agenda

 
Mmm..

Langt størstedelen af de anmeldte arbejdsskader opstår i virkeligheden ikke på arbejdspladsen, viser tal fra Arbejdsskadestyrelsen. Hele tre ud af fire anmeldte erhvervssygdomme (arbejdsskader) stammer fra hjemmet, det vurderer Arbejdsskadestyrelsen.¤

Fra 2011 til 2012 er antallet af anmeldte erhvervssygdomme steget. Men selvom debatten om hårdt arbejdsmiljø, der gør de ansatte syge, fylder meget i debatten, opstår sygdommen oftest i privatlivet.

Især psykiske mén, der menes at være opstået på arbejdspladsen, anerkendes meget sjældent som erhvervssygdom. Kun cirka fem procent af de anmeldte tilfælde anerkendes af Arbejdsskadestyrelsen som en erhvervssygdom.

De få anerkendte tilfælde af psykisk sygdom opstået på arbejdspladsen kommer på trods af en stigning i antallet af anmeldelser. I 2011 blev der anmeldt 3.484 tilfælde - det tal var i 2012 steget til 4.475.

Det viser med tydelighed, at afsættet for vurdering af erhvervssygdommenes omfang skal være anerkendte arbejdsskader og ikke det samlede antal anmeldelser, hvor hovedparten af tilfældene skyldes forhold, der ligger uden for arbejdet, vurderes det i Agenda.

 

 
 
 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?