De relevante ministre (S) kendte åbenbart intet til, hvorledes reglerne er på deres fagområde. Til gengæld lever de fuldt & helt op til deres sædvanlige løftebrud

Mmm..

Danske landmænd tvinges til at stoppe dyrkning af landbrugsjord langs 25.000 kilometer vandløb, men¤det viser sig pludselig(?) nu, at en del landmænd selv må bære de økonomiske tab, som udlægningen af de såkaldte randzoner medfører.¤Randzonerne gør det forbudt for landmænd at dyrke afgrøder 10 meter fra åer, søer og vandløb, så naturen bliver skånet for sprøjtegifte og kvælstofbelastning.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) har ellers flere gange rent faktisk igen og igen lovet (bedyret), at landmændene ville modtage kompensation for at indstille dyrkningen af de 50.000 hektar, som randzonerne skal omfatte.

Men for nylig faldt den planlagte støtteordning på gulvet, fordi vandplanerne blev udsat, og regeringen måtte muligvis meget bekvemt, da hverken Statministeren (S), Fødevareministeren (S) eller Europaministeren (S) har været til at få et ord fra, om de havde en forudgående anelse om dette EU forløb.

På grund af EU-regler indeholder denne ordning et støtteloft på samlet 7500 euro over tre år, og dette loft omfatter både randzonestøtten og en lang række andre mindre statsstøtteordninger, men det vidste de tre topministre åbenbart ikke en dyt om?

"Det er korrekt, at jeg har lovet landmændene kompensation, og det er korrekt, at det NU viser sig, at et ukendt antal landmænd ikke kan få den fulde kompensation. Det er stærkt utilfredsstillende", siger Mette Gjerskov til Jyllands-Posten.

Når det nu er så bekymrende, så kunne regeringen vel sagtens finde en kompensationsløsning?

"Vi har ledt i alle skuffer for at finde et redskab, der sikrede støtte til alle. Det har ikke været muligt, og desværre er realiteten, at vi næppe kan hjælpe de landmænd, der rammer støtteloftet", siger Mette Gjerskov.

 

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?