Det nærmer sig en milliardeksport, og er et lyspunkt for involverede parter

Den danske eksport af kartofler er steget ca. 50 procent de seneste 10 år. Eksporten fordeler sig med ca. halvdelen til hver for såvel spisekartofler som læggekartofler.

Værdien af den danske eksport af kartoffelprodukter var ifølge Landbrug & Fødevarer i 2013 874 mio. kroner, hvilket er 60 pct. højere end i 2004.

Det er fortrinsvis vores nærmarkeder, som aftager danske kartofler. Det største eksportmarked for danske kartofler i 2013 var Sverige, efterfulgt af Tyskland og Norge.

De seneste ti år har eksporten til Sverige udviklet sig nogenlunde stabilt, mens det største vækstmarked i perioden har været Norge med en eksport i 2013 der var 16.000 tons over eksporten i 2004.

Fra 2004 til 2011 steg den globale import af kartofler med 38 pct. og nåede i 2011 op på 18 mio. ton ifølge FAO's handelsstatistik. Af de 18 mio. ton var 12 mio. ferske kartofler og 6 mio. ton frosne kartofler.

Rusland er globalt den største importør af ferske kartofler, mens USA er den største globale importør af frosne kartofler.

Det seneste årti er den generelle efterspørgsel efter kartoffelprodukter steget i verden.

Den globale stigning er, som tallene klart viser, en stor fordel for de danske kartoffelprodukter.¤ 
Den forventede vækst i forbruget er især frosne kartofler men alt i alt bør give gode muligheder for afsætning af danske kartofler på nye markeder.

Måske kunne vi herhjemme, hvis vi ser godt efter og ser os godt omkring, finde andre produkter, som kan, som kartoflerne, skæppe i kassen. 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?