Nu mangler der måske bare, at økologerne kan tjene lidt penge på deres ihærdige idealisme

Konventionel frugt og grønt fra Danmark indeholder stadig færre pesticidrester end¤det udenlandske, viser en ny rapport.

Økologisk frugt og grønt fra Danmark er helt fri for pesticider.

Den årlige pesticidrapport fra Fødevarestyrelsen dokumenterer, at der også i 2013 var langt færre rester af pesticider i dansk frugt og grønt end i tilsvarende produkter fra udlandet.

Det er glædeligt, at den årlige rapport, som altid imødeses med stor interesse, igen tydeligt viser,¤at hvis man vil undgå kemi og mindske sit indtag af pesticidrester, skal man vælge dansk frugt og grønt.

Og allerhelst selvfølgelig økologisk, siger fødevareminister Dan Jørgensen naturligvis, da det jo ikke er os alle ubekendt, at økologi er hans foretrukne.

Når der bliver fundet rester af sprøjtemidler i danske afgrøder, er det typisk i mængder, der ligger langt under grænseværdierne.

Dansk frugt og grønt viser sig igen fra sin bedste side i forhold til det udenlandske med hensyn til at ligge¤langt under grænseværdierne for pesticidrester.

Dét viser, at dansk gartneri og dansk landbrug har øje for at¤kunne markedsføre sig¤på bedst mulig måde over for forbrugerne på sundhed og sikkerhed.. ¤

I rapporten har DTU Fødevareinstituttet sammenlignet dansk frugt og grønt med det der kommer ind i Danmark fra henholdsvis andre EU-lande og lande uden for EU. Og her bliver der fundet markant færre pesticider i dansk frugt og grønt end i det udenlandske.

Ud af de cirka 2500 prøver, som blev analyseret, var knap 200 økologiske, og ingen¤af de danske økologiske varer viste spor af sprøjtemidler.

Det viser bare, at den danske økologi er i verdensklasse, og det skal vi være glade for, for det er noget, man lægger mærke til uden for landets grænser, og er med til at give hele den danske fødevareproduktion et godt ry i udlandet og et stort salgspotentiale i udlandet, siger Dan Jørgensen.

Fødevareministeren præsenterer efter nytår en ny økologisk handlingsplan, der skal bidrage til at styrke dansk økologi yderligere de kommende år.

DTU Fødevareinstituttet vurderer ikke, at de pesticidrester, der forekommer i fødevarer på det danske marked, bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer.

Fundet af pesticidrester fordeler sig således:

Konventionel frugt og grønt
Danmark 49% (frugt) 18% (grønt)
EU 70% (frugt) 48% (grønt)
3. lande 75% (frugt) 54% (grønt)

Overskridelser af grænseværdi
0% (frugt) 0,3% (grønt)
1% (frugt) 1,2% (grønt)
4% (frugt) 3% (grønt)

 

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?