Kilde: NaturErhvervsstyrelsen

Du kan nu søge om tilskud til investeringer i pesticid- og kvælstof-reducerende teknologier på bedrifter med randzoner i 2015. Ordningen søges via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-service.

Du kan søge tilskud til og med 30. november 2015. Rammerne for ordningen er på 61,5 mio. kr., som er fordelt i to puljer.

Pulje 1 (40 mio. kr.) kan søges af bedrifter, der har eller har haft obligatoriske randzoner i 2015 med et minimum randzoneareal på 0,5 hektar. Du skal desuden opfylde et af fire krav, som er defineret i bekendtgørelsen og vejledningen.

Pulje 2 (21,5 mio. kr.) kan søges af bedrifter, der har eller har haft obligatoriske randzoner på deres bedrifter i 2015.

Ordningen skal medvirke til at reducere pesticidforbruget og kvælstofudledningen fra den primære jordbrugsproduktion gennem investeringer i teknologi.

Der er to indsatsområder i hver pulje:

1. Reduktion af pesticidforbruget

2. Reduktion af kvælstofudledning

Læs mere om ordningen til Tilskudsguiden
Oversigt med teknologier, du kan søge om tilskud til.

Aarhus Universitet (DCA - National Center for Fødevarer og Jordbrug) har udarbejdet en teknologiliste med de tilskudsberettigede teknologier. Listen - med en uddybende beskrivelse af teknologierne - findes i vejledningen til ordningen i afsnittet Hvilke projekter og aktiviteter giver vi tilskud til.

Teknologilisten indeholder fem teknologier til indsatsområde 1) og fem til indsatsområde 2).

Teknologilisten er udtømmende, og du kan derfor kun søge om tilskud til teknologier på listen.

Du kan søge om tilskud til investering i én teknologi i hvert af de to indsatsområder.

NaturErhvervstyrelsen har ændret priserne på teknologierne, siden bekendtgørelsen var i høring i oktober 2015. Priserne er for alle teknologier, på nær en, sat ned. De nye priser findes i bekendtgørelse nr. 1224 af 30. oktober 2015. Der er ikke ændret på de fastlagte effekter af teknologierne.

Ansøgningsprocessen er let for ansøger, og ordningen er sat op til at være administrativ simpel. Dette er blandt andet sikret ved:

En lukket teknologiliste med faste priser på teknologierne og en fastsat effekt af teknologien. Ansøger skal derfor ikke indhente og indsende to tilbud på den pågældene teknologi.

Ordningen søges via Miljø- og Fødevareministeriets Tast-Selv Service, og der indlæses automatisk data om ansøgers randzone- og omdriftsareal fra Fællesskemaet 2015.

Ansøger placeres automatisk i pulje 1 eller 2 på baggrund af data fra Fællesskemaet, og omkostningseffektiviteten (prioriteringskriteriet) udregnes automatisk i ansøgningsskemaet.

Du skal søge om tilskud under denne ordning via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-service. Når du søger gennem Tast Selv-service, er det lettere at huske at få alle relevante dokumenter med.

Systemet gør dig opmærksom på, hvis der er fejl og mangler i ansøgningen.

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kundevejledningen på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?