Uro på turismeområdet er der slet ikke brug for

Mmm..

Overenskomstforhandlingerne mellem 3F og HORESTA (arbejdsgiver) er brudt sammen. Det skete efter¤cirka 40 timers forhandlinger, da man kunne konstatere, at der var så langt mellem parterne, at videre forhandling i dette regi var udsigtsløs.

I disse tider er mangfoldige restauranter og hoteller ramt af alvorlig økonomisk krise. Endda i en sådan grad, at mange har måttet lukke og alt tyder på, at samme tendens vil fortsætte. Tilmed siger alle prognoser, at turisterne i år vil svigte Danmark som aldrig før.

Ligefrem sammenbrud for denne hårdt ramte sektor virker uforståelig. Og netop i denne tid planlægger mange udlændinge deres ferie, men tvivl med hensyn til om vore hoteller, restauranter og lignende er fungerende, når man ankommer, vil i hvert fald få mange turister til at fravælge Danmark i deres ferie.

Parterne vil nu orientere forligsmanden om sammenbruddet, og han skal så tage stilling til det videre forløb.

Men det haster!

- Heldigvis har han ikke manger lignende sager, idet andre sektorer har formået at løse deres overenskomst i forhold til rådende vilkår i Danmark. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?