10-02-2017 | Danish Crown køber tysk slagteri. Med opkøbet af Teterower Fleisch¤ bliver Danish Crown det femtestørste kreaturslagteri i Tyskland.

Slagteriet omsætter for 1,1 mia. kr. om året, slagter 110.000 kreaturer årligt, har 187 medarbejdere og har hidtil været privatejet. Firmaet har endvidere svine- og lammeslagtning, men fokus ligger på kreaturaktiviteterne.

Danish Crown gør opmærksom på, at den tyske virksomhed passer meget præcist ind i deres nye 4WD-strategi, hvor vi for oksekødsdivisionen ønsker, at den skal vokse og således udgøre en større andel af Danish Crowns samlede aktiviteter. Danish Crowns oksekødsdivision har også i dag betydelige slagteaktiviteter i den nordtyske by Husum, hvor der slagtes ca. 90.000 kreaturer årligt. Meningen er at drive Danish Crown Beefs eksisterende slagteaktiviteter i Husum og nyerhvervelsen i Teterow som en integreret enhed med fokus på specialisering og udnyttelse af salgssynergier mellem de to selskaber.

Omkring 20 pct. af kreaturslagtningerne på Teterower Fleisch består af økologiske dyr, men her er det ikke slagteriet, der ejer kødet, og de økologiske slagtninger er således lønarbejde, hvor kødet bliver sendt retur til dem, der har betalt for slagtningen.

Den lokale ledelse i Teterower Fleisch vil fortsætte uændret med det formål at fastholde den lokale forankring af virksomheden, dog suppleret med ledelseskræfter fra Danish Crown Beef.

Overtagelsen forventes at ske med virkning fra den 3. april 2017.
MEALS

 
10-02-2017 | Vinterferie. Redaktionen holder vinterferie fra 13. februar til 17. februar 2017.
MEALS
 
¤
 
¤
09-02-2017 | Sådan forløb hotelåret 2016. Danmarks Statistik viser overnatningstallene for hotelåret 2016. Her stod det klart, at væksten i hotelovernatninger for tredje år i træk var størst fra danskerne kontra gruppen af udenlandske besøgende.

Fra 2015 til 2016 var de danske hotellers belægning 5,5 procent flere danske overnatninger. Året før var 9,5 procent! De udenlandske steg med 2,6 procent fra 2015 til 2016.

"Udviklingen i danske hotelovernatninger tyder på en ændring i danskernes forbrugsvaner over de senere år. Her ser vi i højere grad end tidligere, at danskerne vælger at tage ud og opleve Danmarks mange muligheder, og historisk mange vælger at sove på et hotel", siger Jonas Kjær, der er cheføkonom i HORESTA. Og han tilføjer, at det særligt er Syddanmark, Midt- og Nordjylland, som oplever fremgang i antallet af danske overnatninger. Alle disse regioner har nemlig en vækst på over 7 procent.

Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at der er større sandsynlighed for, at hotellerne får besøg af en ferierejsende end en forretningsrejsende. I 2016 var der næsten 8,3 mio. overnatninger af ferierejsende og lige godt 6,5 mio. fra forretningsrejsende.

"Vi så balancen mellem forretnings- og ferierejsende skifte i 2009-2010, og siden da har antallet af overnatninger fra ferieturisterne været størst. Udviklingen forsatte i 2016, hvor ferierejsende stod for langt størstedelen af væksten, og det er på trods af, at 2016 blandt andet var et rekordår for kongresser i København", siger Jonas Kjær.
MEALS
 
 
 
 
08-02-2017 | Jeg har måske slet ikke stress? Kan du genkende dig selv? En undersøgelse foretaget blandt MEALS store læserkreds: "Er din morgenmad tilstrækkelig energifyldig", viste, at 56 procent mente ja, 32 procent nej og 12 procent til dels.

Kun lidt over halvdelen 56% har altså energi nok i kroppen til at tage fat på en arbejdsplads, for slet ikke at tale om at køre bil til sit arbejde og måske der endog være chauffør.

Om morgenen er det mange timer siden, at du har spist, og blodsukkeret er lavt. Det betyder naturligvis mindre energi og koncentrationsbesvær.

Dét er ikke folkesygdommen "stress" men energimangel (sult). Morgenmaden spiller en stor rolle for din arbejdsdag. Den skal i højeste grad medvirke til, at du kommer igennem arbejdsdagen med humøret og koncentrationen¤i behold.

Morgenmad med højt indhold af hurtigomsættelige kulhydrater som fx sukker, hvidt brød, sødede morgenmadscerealier og mini-yoghurter, er ikke sagen men kun et mindre supplement.

Stress eller "stress" på arbejdspladsen hvad er det? Der findes naturligvis korrekte årsager til, at folk kan blive stressede: skilsmisser, tidspres¤i det private, sygdom og hverdagsskænderier med ens nærmeste kan være medvirkende til, at nogle mennesker udvikler stress. Men "stress" på grund af arbejdspladsen er langt mere sjældent, og er i mange tilfælde, at du ikke kostmæssigt er ladet op til din arbejdsindsats. I mange tilfælde vil en kostomlægning give dig de kræfter og den energi, du har manglet og derfor troet, at du havde  stress!

Du skal have en sund og alsidig kost. Det indebærer også, at du starter dagen med rigtig morgenmad, og du vil så opleve en helt ny fornemmelse uden "stress".
MEALS
 
 
 
 
07-02-2017 | Kun 17 procent af unge danskere spiser havregryn dagligt. Havregryn/-grød har i Danmark traditionelt været fast kotume på danskernes morgenbord. Men det var tidligere!

I dag er det helt anderledes, og meget tyder på, at tilbagegangen for grynene vil fortsætte. Ifølge en ny YouGov-undersøgelse foretaget for Fuldkornspartnerskabet, er det kun 17 procent af de 18-34 årige danskere, der spiser havregryn dagligt. Og hvad værre er så det kun 50 procent af samme aldersgruppe spiser morgenmad hver dag.

Nu forsøger Fuldkornspartnerskabet - alt for sent - at gøre op med den triste udvikling ved at iværksætte en kampagne med to af landets kendte sportsnavne, OL-guldvinderen Pernille Blume og håndboldmålmanden Niklas Landin som frontfigurer.

Fuldkornspartnerskabet udtaler, at man er stolte over, at det er lykkes at få to så store profiler til at lægge ansigter til kampagnen, men desværre er det alt alt for sent, at man erkender, at slaget med hensyn til havregryns fremtid som morgenmad i Danmark er tabt på forhånd.

Håbet med kampagnen er naturligvis, at få de unge til at lægge mærke til budskabet, og det vil de sikkert gøre, men analyse viser, at branchen må indrette sig på fortsat tilbagegang!

Havregryn er 100 procent fuldkorn og indeholder derfor vitaminer, mineraler, kostfibre og vigtige næringsstoffer, og det er faktisk en af de vigtigste kilder til at nå op på de anbefalede 75 gram fuldkorn om dagen.

Kampagnen blev skudt i gang 1. februar med plakater til kommuner, gymnasier, ungdomsuddannelser, højskoler, produktionsskoler, madfagskoler, 10. klassecentre og mange flere. Derudover er kampagnen at finde i ungdomsmagasinet "Next Step", og som gratis postkort på caféer i hele Danmark. Kampagnen aktiveres også på de sociale medier, særligt på Fuldkornspartnerskabets Facebook-side.
MEALS
 
 
 
 
06-02-2017 | Mindre kød end tidligere. En ny Gallup-undersøgelse viser, at hver fjerde dansker spiser mindre kød end for fem år siden. Sagen er helt klar: Hver fjerde dansker har skåret gevaldigt ned på pølser, bøffer og andre former for kød, de spiser. 51 procent angiver som grund, at de ønsker at være sundere, mens 31 procent henviser til miljøhensyn!? Undersøgelsen viser desuden, at mange danskere vil skære yderligere ned på deres forbrug af kød. Tendensen stemmer godt med, hvad man fx i DTU Fødevareinstituttet forventer i den næste kostundersøgelse for 2018-2020.

Der er virkelig sket meget på kød-området i de senere år, hvor der er kommet en stadig større "forståelse", men ikke dokumentation for, at det ernæringsmæssigt ikke er sundt at spise kød. Denne holdning minder i høj grad om gængs økologisk holding, der som bekendt også mangler dokumentation på trods af, at man har haft mindst tredive år til at finde beviserne?

"Man er mere og mere blevet klimavegetar af hensyn til miljøet", siger Sisse Fagt, kostvaneforsker og seniorrådgiver i DTU.
MEALS
 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?