20-04-2017 | Erhvervslokalernes AirBnb er nu kommet til Danmark. Vi kender alle til, hvad der ligger bag navnene Uber og AirBnb, men nu skal vi også stifte bekendtskab med WeWork!

Dette firma har, efter en hurtigt forhandling, indgået en omfattende samarbejdsaftale med Lokalebasen.dk., som i marts lancerede en tjeneste, der gør det muligt for virksomheder at genudleje kontorpladser og mødelokaler.

WeWorks koncept er ikke entydigt deleøkonomi, da man lejer kontorer på lange kontrakter, indretter dem og udlejer dem på korte kontrakter til mindre virksomheder.

- Men uanset dette, så kan dét være en brugbar metode for mindre firmaer og iværksættere til i begyndelsen at få konstateret, om der er grobund for den videre drift.
MEALS
 
 
 
 
19-04-2017 | Marine Harvest har sat penge af til millionbøde fra EU. Købet af Morpol kan nemlig koste verdens største lakseproducent en bøde på over 148 millioner kroner fra EU-Domstolen fordi den europæiske konkurrencemyndighed fandt ud af, at verdens største lakseproducent Marine Harvest ikke havde orienteret dem om, at de i 2012 var i færd med med at købe 48,5 pct. af Morpol, som producerer røget laks i forskellige varianter. Dét kan nu koste en bøde på ca. 20 mio. fra Den Europæiske Unions Domstol.

Marine Harvest appellerede bøden, men i efteråret 2016 blev der afholdt en høring om sagen, hvor det fremgik, at der ville blive afsagt dom inden for ca. 6 måneder. Herefter afsatte den norske lakseproducents i sit årsregnskab for 2016 148 mio. kr. til at dække en eventuel bøde.

Set i sin helhed genererede Marine Harvest et overskud på 539 mio. euro i 2016, svarende til 4 mia. kr., så bøden på en eventuel ulovlighed er i den sammenhæng nærmerst ubetydelig!?
MEALS
 
 
18-04-2017 | Fødevarestyrelsen har offentliggjort organisationens kontrolkampagner for 2017. Her skal virksomhederne blandt andet kunne oplyse om, hvor fødevarerne kommer fra.

"Det er vigtigt, at restauranter og spisesteder har fokus på Fødevarestyrelsens kontrolkampagner, da det er disse kontroller, hvor kontrollanterne retter blikket mod særlige områder. Lever man ikke op til gældende regler, kan det føre til indskærpelser, bøder og få konsekvenser for smileyrapporten", siger Tine Skriver, der er fødevarechef i HORESTA.

Kontrolkampagnerne:

Håndtering af buffet i weekender. Frem til den 31.august vil Fødevarestyrelsen løbende have fokus på restauranter og cafeer i weekender, hvor fødevareaktiviteterne typisk udvides. Har virksomhederne styr på den generelle buffethåndtering, og er der tilstrækkelig kapacitet til at håndtere spidsbelastningsperioder i weekender? Det betyder blandt andet, at der vil kontrolleres restauranternes skriftlige procedurer i forbindelse med buffethåndtering i forhold til følgende punkter:

Produktionsflow og kapacitet i produktionskøkken samt generel håndtering af buffet, styring af selvbetjening af appelsinpresning, skæring af pålæg, udskæring af brød m.v. Tid- og temperaturstyring af buffet. Genanvendelse af fødevarer fra buffet. Personlig hygiejne, herunder håndvask.

Frem til 30.september vil der være løbende fokus på fødevaresikkerhed og oplysningernes pålidelighed. Fødevarestyrelsen understreger, at sporbarhed af madvarer er vigtig, så der ikke sker nogen markedsføring af ulovlige madvarer, og at virksomheden hurtigt kan trække de ulovlige madvarer tilbage. Dermed har forbrugeren større sikkerhed ved køb af madvarer.

Formålet med kampagnen fra Fødevarestyrelsen er, at udbrede kendskabet til sporbarhedsreglerne, da dette kan hjælpe virksomhederne til at få afdækket nogle udfordringer inden for erhvervet.

Mellem maj og august vil Fødevarestyrelsen sætte fokus på restauranternes arbejde med allergener. I restauranter skal personalet nu kunne oplyse omkring mulige allergener i dagens ret, og hos andre butikker med madvarer skal personalet kunne oplyse om mulige allergener i deres produkter.

- Fokus vil komme til udtryk gennem en række kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen for at se, om virksomhederne lever op til kravene.
MEALS
 
 
 
 
 
10-04-2017 | Folketinget har behandlet regeringens forslag til en ny restaurationslov, som blandt andet vil give caféer & restauranter mulighed for at ansætte unge under 18 år til arbejde i serveringslokalet. Hidtil har unge under 18 år ikke måtte beskæftiges i lokaler, hvor der forgår udskænkning af alkohol.

Forslaget, som branchen har arbejdet for, er blevet behandlet af Folketingets erhvervsudvalg, og som den eneste brancheorganisation var HORESTA til stede med et såkaldt foretræde for udvalget:

"For HORESTAs medlemsvirksomheder er adgangen til mere arbejdskraft en grundlæggende forudsætning for at skabe den vækst, som vi ser i branchen. Hotel-, restaurant- og turisterhvervet har en lang tradition for at introducere unge til arbejdsmarkedet, og vi ser det helt naturligt, at unge også kan være beskæftiget med opgaver i vores caféer og restauranter", siger HORESTAs direktør Katia K. Østergaard.

HORESTA-direktøren udtaler videre, at forslaget om de unge medarbejdere blandt andet vil være en stor hjælp for forlystelsesparker og familierestauranter, hvor de unge nu vil kunne hjælpe med fx afrydning i restauranterne, uanset om gæster sidder og nyder øl.

Katia K. Østergaard understreger, at forslaget på ingen måde åbner op for, at unge mennesker kan arbejde i baren på værtshuse, diskoteker eller lignende. I forslaget lyder det nemlig, at virksomhedens hovedformål skal være bespisning.
MEALS
 
 

 

 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?