08-06-2017 | De små bryggeriers flagskib Nørrebro Bryghus må bede deres - indtil videre utrættelige og parate - bagmænd om igen at skyder penge i det underskudsgivende bryghus. Ejerne af Nørrebro Bryghus har år efter år med et smil på læben kastet kapital efter byggeriet for at holde dét gående.

De to velhavere Frederik Heegaard og Lars Thuesen - dr ejer det meget omtalte Nørrebro Bryghus - har endnu engang smækket tegnebøgerne op for at støtte og måske redde deres mikrobryggeri!

Berlingske, som har undersøgt sagen, har beregnet, at de to ejere gennem årene har lagt 80-100 mio. kr. for at holde liv i Nørrebro Bryghus. Sidste år tabte bryghuset 2,7 mio. kr. på driften, mens egenkapitalen endte i et minus på 11 mio. kr. De penge må ejerne nu hjælpe med at dække, enten direkte eller ved at konvertere penge, de har lånt til bryghuset, til egenkapital, skriver Berlingske.

Til dette siger ejerne af Nørrebro Bryghus: "Det er klart, at det er det lange, seje træk det her. Vi er her på den lange bane, og ja, det er den rigtig lange bane. Okay, vi har været til lommerne, og for nogle år tilbage rigtigt meget, men det er relativt begrænset nu," siger Lars Thuesen.
MEALS
 
 
07-06-2017 | Kapitalfonde takker nej til at redde Jensens Bøfhus. Efter en række afslag har Palle Skov Jensen indstillet sit forsøg på at finde en medejer til hans livsværk Jensens Bøfhus. Interessen for at investere i Jensens Bøfhus er minimal.

Palle Skov Jensen, der ejer Jensens Bøfhus, har ikke kunnet finde en investor, der har lyst til at være medejer af den skrantende bøfhuskæde. Med en egenkapital, der nærmer sig et rundt nul, og det seneste underskud på 31 mio. kr. er det ellers hårdt tiltrængt. Med hjælp fra Deloittes corporate finance-afdeling har Palle Skov Jensen været i kontakt med en række kapitalfonde, men ingen er bidt på.

"Dem, vi har talt med, har sagt, at de tror på konceptet. Men det tilbagevendende har været, at de ikke har haft lyst til at være med i den revitalisering og rekonstruktion, som vi er i gang med," siger Palle Skov Jensen.
FødevareWatch
 
 
06-06-2017 | Færre dyr på græs. Hvis de nye regler i de nye forslag til bekendtgørelser fra miljøstyrelsen gennemføres, vil¤ dansk landbrug samles i store, lukkede staldsystemer, skriver Økologisk Landsforening.

Miljøstyrelsen har netop haft forslag til ændringer af henholdsvis husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen i høring, og Økologisk Landsforening stiller sig i et høringssvar stærkt kritisk overfor ændringsforslagene og konsekvenserne af dem og afviser, at de kan gælde for den økologiske husdyrproduktion.

"Ændringerne har til formål at regulere ammoniakudledning fra intensive, konventionelle landbrug. Men økologien og dyr på græs kommer i klemme i regler, der er målrettet lukkede stalde. Hvis mere landbrug bliver økologisk, vil der være markant færre dyr og dermed langt mindre ammoniakbelastning. Økologien løser i sig selv det, de nye regler sigter efter. Når systemerne er væsentligt forskellige fra hinanden, så skal reglerne nødvendigvis også være det, udtaler Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening".

"Staldregime trækkes ned over ekstensivt dyrehold Regelændringerne er et led i overgangen til den ny miljøregulering, som følger af Landbrugspakken. Her er der taget udgangspunkt i staldanlæggets størrelse i stedet for som nu i antallet af dyr. Det kan give god mening for lukkede intensive husdyrstalde, men hvis man anvender de samme regler på økologien og ekstensive husdyrproduktion i øvrigt, hvor dyrene kommer ud, så får denne produktion aldrig en mulighed for at blive et seriøst alternativ, der kan afløse det landbrug, vi har i dag, siger Per Kølster og fortsætter: Ministeriet vil gerne fjerne byrder på landbruget, men med de nye regler er det kun det konventionelle landbrug med lukkede intensive stalde, der har fået fordele. Små husdyrproducenter, der ikke før var omfattet af reglerne, skal nu leve op til de nye afstandskrav til placering af hytter, læskure og mobile stalde, og det er ikke blevet lettere at eksperimentere med nye løsninger, der øger velfærden for dyrene".

Økologisk Landsforening undrer sig navnlig over, at de foreslåede regelændringer er i modstrid med et notat og en orientering fra miljøstyrelsen til erhvervet i januar og efterlyser, at der laves en konsekvensvurdering for økologien, inden reglerne gøres gældende for økologer.

Økologisk Landsforening har sendt sit høringssvar direkte til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og beder om at drøfte konsekvensen for økologien, dyrene og små producenter.
MEALS


06-06-2017 | Harboe Bryggeri nedjusterer. Det sjællandske bryggeri nedjusterer sine forventninger til regnskabet 2016/2017, og må konstatere et ebitda-resultat på 134-136 mio. kr. Genforhandling af nye større kontrakter har imidlertid også påvirket den forventede indtjening negativt.

Tilmed har der været en markant lavere afsætning af maltekstrakt til enkelte større kunder, og det betyder, at Harboe-koncernens ikke ventes at nå det niveau, som koncernen tidligere meddelte.

Der er foretaget nedskrivninger på debitorer, lagerbeholdninger, emballager, og aktien er faldet.

- Øl- og spiritussalget er iøvrigt faldet betydeligt over hele verden,  og tendensen ser ikke ud til at vende i de kommende år.
MEALS
 
 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?