Kvotekongernes sag bør få hurtig afklaring

Formanden for Danmarks Pelagiske Producentorganisation vil have Miljø- og Fødevareministeriets politianmeldelser af fem fiskere frem i lyset.

Da Rigsrevisionen i august offentliggjorde¤sin kritiske beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af danske fiskerikvoter, var det med den store nyhed om, at ministeriet havde indgivet politianmeldelse mod fem storfiskere. Uden dog at oplyse, hvem de politianmeldte fiskere er.
 
 
Emballagegruppen i samarbejde med Strandbygaard

I forbindelse med samarbejdet overtager Emballagegruppen 65% af aktierne i Strandbygaard Grafisk A/S, Skjern. Det strategiske samarbejde indbefatter også en 50% ejerandel af Grafisk Forum i Horsens.

Aftalen er kommet i stand, fordi begge virksomheder ønsker at deltage aktivt i den konsolidering, der pågår i branchen.

Emballagegruppen ønsker at styrke produktionskapaciteten inden for offsettryk/digitaltryk og forædling, hvilket er Strandbygaard Grafisks kernekompetencer.

Ole Strandbygaard og Claus Scotwin fortsætter som medejere og direktører i Strandbygaard Grafisk A/S og ser frem til at blive en del af en større koncern.

Strandbygaard Grafisk er for tiden ved at lægge sidste hånd på en bygningsudvidelse, der vil gøre det muligt at have en større maskinpark samt yderligere forædling af trykte materialer.

Tilsammen beskæftiger Emballagegruppen A/S og Strandbygaard Grafisk A/S ca. 180 medarbejdere og omsætter for knapt 300 millioner kr.
 
 
 
 
 
Sukkerfabrikker starter første kampagne med økologiske roer

12-09-2017 | Nordic Sugar starter nu testproduktion af økologisk sukker. I 2016 besluttede Nordzucker sig for at arbejde mod fremstilling af økologisk sukker af regionalt dyrkede økologiske roer.

Allerede i år er det lykkedes at indgå de første kontrakter om økologisk dyrkede sukkerroer i Danmark og Tyskland.

Fabrikkerne i Nykøbing og Schladen, Tyskland kan inden længe starte deres første testkampagne. På begge fabrikker er der foretaget visse ændringer for at leve op til de økologiske standarder. En udfordring ligger i at sikre, at de økologiske roer ikke blandes sammen med konventionelle roer, og at det økologiske sukker adskilles fuldstændigt fra den konventionelle vare. Desuden skal processen nøje dokumenteres.

Den økologiske kampagne gennemføres derfor inden den konventionelle kampagne og starter den 13. september på fabrikken i Schladen og den 19. september i Nykøbing.

Ifølge de to chefer på sukkerfabrikkerne Jörg Vietmeier og Jesper Jeppensen, er deres respektive teams og fabrikker godt forberedte til at indsamle nye erfaringer¤i denne første testkampagne.

Begge lægger vægt på, at projektet omkring økologisk sukker er designet til den længere bane og tillige vil åbne perspektiver for fremtidens økologiske landbrug.
Fødevare FOKUS

 
 
 
Motion i arbejdstiden er sædvanligvis ikke foreneligt og tilmed heller ikke specielt sundt. Dét har derfor de senere år indskrænket sig betydeligt. Alligevel ønsker forbundsformand for FOA Dennis Christensen at være tropsfører for 18 minutters motion om dagen på landets arbejdspladser.

Hans iver for sin idé bygger desværre ikke på megen kendskab til motion & sundhed i forbindelse med arbejdsudøvelse.

Motion i dag har ændret sig fra tidligere, hvor det var enten løb, hurtiggang, gymnastik, boldspil eller en blanding til nu mere kraftfuld udøvelse, og med omklædning & badning forkortes selve arbejdstiden vel med ca. en time om dagen.

På et spørgsmål stillet af TV2 for nogle år siden til en virksomhed om, hvordan man så klarede at opfylde virksomhedens produktionsmål, blev der svaret, at det kunne man godt klare: Motion¤i arbejdstiden drejer sig for os IKKE om produktionsmål -¤ for den slags, må en virksomhed selv klare.

Motionen på en arbejdsplads vil almindeligvis være ret anstrengende og foregå i arbejdstiden. I så fald bruger udøveren en energimængde, og kroppen er den tid i underbalance med energi til forsvarligt bare at genoptage arbejdet.

Når en sådan situation indtræffer, har man svært ved at koncentrere sig og i det hele taget til at kunne yde en forsvarlig arbejdsindsats. Ved arbejde med kørsel eller maskiner bør virksomheden tænke grundigt over disse forhold. Du skal også selv være meget opmærksom på eventuelle tomme energidepoter, når du kører hjem i bil fra arbejde!

Nu om stunder anbefales det fra mange sider kun at spise lige til stregen. Dette er i sig selv udmærket, og har også været anbefalet af MEALS mange gange, men man skal dog lige have med, at stregen forrykkes betydeligt, når den nævnte motion brænder 25-30% af energirationen af!!

Motion i arbejdstiden passer almindeligvis ikke sammen - den skal udøves i fritiden!!

I givet fald, en virksomhed eller forbundsformand opfordrer medarbejdere til at dyrke motion i arbejdstiden, så skal udøvelsen nøje kobles sammen med forsvarlig hviletid & energiindtagelse inden arbejdet genoptages.

¤
UGE 37 PRESSEN OG POSTEN
 
Det danske generalkonsulat i Skt. Petersborg lukker ved udgangen af 2017. Det meddeler Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Formålet med lukningen er at samle Danmarks diplomati i Rusland omkring ambassaden i Moskva, fortæller Udenrigsministeriet: Vi vurderer, at vi samlet set kan tilbyde virksomhederne dét, de efterspørger fra ambassaden i Moskva!? (MEALS)

Falsk honning strømmer ind på det europæiske marked Forbrugerne kan ikke altid regne med, at honning, som er eksporteret fra lande uden for EU, er rigtig honning. Stor efterspørgsel har fået nogle producenter til at skære hjørner af, hvilket kan få konsekvenser for den globale fødevareproduktion. Det europæiske marked for honning har problemer med renheden. Ifølge Euractiv har stigende efterspørgsel ført til voksende import fra eksempelvis Kina, og i en del tilfælde er det ikke den type honning, forbrugerne forventer. (MEALS)

 
Peter Larsen Kaffe forventer et stort potentiale i koldbryg! Udviklingschefen hos Peter Larsen Kaffe ser "nærmest uanede muligheder" for koldbrygget kaffe, og allerede om få måneder er kaffeproducenten klar til at sælge koldbryg, herunder nitrogenkaffe, på blandt andet cafeer. (MEALS)

Hanegals franske eksport lader vente på sig. Den økologiske pålægs- og færdigretsproducent var ellers stillet en stor eksportaftale i udsigt af den franske supermarkedskæmpe Carrefour, men nu er der opstået forhindringer fra fransk side af denne eksport. (MEALS)
 
Nestlé flirter. Kom til os siger de til danske Fødevareiværksættere! Man vil gerne have Kontakt til mindre selskaber, der kan indgå i et partnerskab. Verdens største fødevareselskab gør nu kur direkte til danske fødevareiværksættere. (MEALS)

Lidl vil tredoble antallet af butikker i København. Lidl har de seneste fem år åbnet 12 nye butikker i Danmark, men det er alt for lidt, mener ledelsen, og har derfor fokus på en udvidelse af butiksnettet i hovedstaden. Storkøbenhavn er jo blevet en kampplads for dansk dagligvarehandel, og Lidl har derfor ambitioner om en større tilstedeværelse i hovedstaden. I dag har den tyskejede discountkæde ca. 20 butikker, men ambitionen er at tredoble antallet af butikker i Storkøbenhavn over de kommende år. (MEALS)

Svenske kvoteejere overholder alle krav, siger fiskeriminister Karen Ellemann (V). Svenske fiskere med kvoter i dansk farvand overholder reglerne, og samtidig fastslår hun, at hun gerne vil kigge på reglerne for de danske kvoter. Det kommer ikke bag på fiskeriminister Karen Ellemann, at andele af det danske industrifiskeri sidder på svenske hænder, og jeg var bekendt med, at der er svenske ejere af danske kvoter, lige så vel som jeg også er bekendt med, at der er danske fiskere i for eksempel britisk farvand. Så på den måde er jeg ikke overrasket. (MEALS)
 
Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?