De unge som uddannes på landets husholdningsskoler, tekniske skoler og andre fagskoler er virkelig kapable til at videreføre branchen. Det lover faktisk godt for fremtiden. Elevernes viden om ernæring, hygiejne, økonomi, love og regler, kost, kvalitetsstyring m.v. er ofte på et niveau, hvor vi - "al’vidende” skribenter - må slå efter for at konstatere, at deres viden ikke fejler noget. Det er en sand fornøjelse, at skolerne har formået at gøre et så flot stykke arbejde. Kan denne linie fortsætte og måske med et nøk til, så står Danmarks ungdom, som skal beskæftige sig med fødevarer, virkelig godt rustet. Der, hvor noget kunne forbedres er på menu sortimentet. Den kommende generation er nemlig både til moderne- og til de mere gammeldags - lidt tunge - retter. Det er derfor vigtigt, at man kan lave gammeldags mad og ny mad lige godt. Man skal også være opmærksom på, at duge og servietter af stof er på vej tilbage i restauranterne. Når gæsterne kommer frem til bordet, skal førsteindtrykket signalere, at en oplevelse er i vente. En plast dækkeserviet, som måske er tørret af med en beskidt karklud, er ikke sagen. Kommende restauratører skal også være opmærksomme på, at lokaleindretning vil komme til at spille en stor rolle. De små tætpakkede og lavloftede lokaler, ønsker folk ikke mere. Gæsterne vil sidde ordentligt og ikke som sild i en tønde, hvor nabobordet kan høre hvert et ord. Lokalerne skal være i lyse farver, så man kan se, at der rent.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?