I dag er begreber som salmonella og kogalskab næsten dagligt fremme i pressen som et tydeligt bevis på, at det ikke er lykkedes, at få bugt med bakterierne. MEALS har i årenes løb skrevet mange artikler om bakterier, og vi behøver ikke at gå længere tilbage end til uge 31, hvor vi skrev om problemet i en artikel "Vi kan ikke få bakteriefri madvarer”. Mange andre artikler om emnet fremgår af vor hjemmesides artikelindeks, klik www.meals.dk.

I erkendelse af, at fødevaresikkerheden halter mange steder melder den europæiske standardiseringsorganisation CEN (Den Europæiske Standardiserings Organisation) sig nu som aktiv deltager i den indsats EU-kommissionen gennemfører for at højne fødevaresikkerheden i Europa. På et seminar i Bruxelles den 10. oktober 2000 sætter CEN fokus på den rolle, som standardisering kan spille for fødevaresikkerheden. Seminaret er oplæg til en dialog med andre interessenter på området. Baggrunden for CEN’s udmelding er den hvidbog om fødevaresikkerhed EU-kommissionen udsendte i begyndelsen af 2000. Hvidbogen konkluderer, at der er brug for at styrke fødevaresikkerheden i Europa, så forbrugerne bedre kan have tillid til, hvad de spiser og drikker.

Det er EU-kommissionens målsætning at skabe en sammenhængende fødevarepolitik, der dækker hele fødevarekæden. Der er derfor brug for et harmoniseret europæisk regelsæt til at erstatte eksisterende nationale regler. Samspillet mellem lovgivning i form af direktiver og harmoniserede standarder er en væsentlig del af grundlaget for det indre marked i Europa. Det er ekspertisen fra udarbejdelse af disse mange standarder, som CEN nu stiller til rådighed for EU-kommissionen. Den danske regering har taget godt mod EU-kommissionens hvidbog, og ved en høring i Folketinget om hvidbogen i april 2000 sagde fødevareminister Ritt Bjerregaard (S) således, at fødevaresikkerhed må og skal have en betydelig placering i fællesskabet. I juni 2000 vedtog de europæiske stats- og regeringschefer på topmødet i Portugal en erklæring, der blev til på blandt andet dansk initiativ. Erklæringen fastslår, at det kommende euro-pæiske niveau for fødevaresikker-hed mindst skal være på højde med niveauet i det bedste land på et givet område.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?