I Østrig sælges 13% af mælken ved stalddøren, svarende til 395.000 tons. For at lette arbejdet dernede er der udviklet automater, der generelt virker tilfredsstillende med hensyn til rengøring og den hygiejniske standard, der som bekendt er høj i landet.

Disse mælkeautomater ville være ideelle til opstilling på skoler og lignende steder, herhjemme, og især hvis skolemælken igen blev gratis, kunne de være en sund konkurrent til læskedrikautomaterne. Måske var det en overvejelse værd for Arla at overveje et sponsorat.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?