Siden 1992 har EU’s miljømærke eksisteret, og det gives til de varer, der er mest miljøvenlige inden for en varegruppe. I lighed med det nordiske svanemærke stiller EU’s miljømærke en række miljøkrav, som varen skal opfylde for at kunne få mærket. Kravene er baseret på vugge til grav analyser som opdateres hvert 3. år. Kravene udvikles i samarbejde med medlemslandene og med repræsentanter fra industri, handel, miljø- og forbrugerorganisationer. EU Kommissionen vedtager reglerne. Kriterierne for tildeling af miljømærket til opvaskemaskiner foreligger i "Kommissionens beslutning af 20. juli 1998 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til opvaskemaskiner”. Den 20. juli 1998 udsendte Kommissionen rammerne for tildeling af miljømærket til opvaskemaskiner for den private husholdning. En opvaskemaskine, der skal mærkes med miljøblomsten, skal nu både kunne vaske rent og samtidig kun bruge meget lidt vand og energi! En ny standard danner grundlag for miljømærket, og standarden præciserer de tekniske krav til ydeevnen, der skal overholdes. Det er standarden, der stiller krav til, hvor rent maskinen skal vaske, hvordan den skal tørre servicet, hvor meget den må larme, når den vasker m.v. Hvis fabrikanten ønsker at mærke sit produkt med miljøblomsten, stilles der så yderligere krav til, at opvaskemaskinen ikke skader miljøet mere end højst nødvendigt. Med opvaskemaskinen skal der følge en instruktionsbog, der fortæller forbrugeren, hvordan man vasker miljørigtigt. Den skal bl.a. indeholde gode råd om dosering af vaskemidlet, om vor fuld maskinen bør være, om vedligeholdelse af maskinen, og om hvor længe de enkelte programmer varer. Som noget ganske nyt skal fabrikanten også oplyse forbrugeren, hvilke dele af maskinen der kan genanvendes. Mærkningsordningen er frivillig, og det betyder, at fabrikanter af opvaskemaskiner kun kan forventes at fremstille opvaskemaskiner, der kan miljømærkes, hvis forbrugerne, via deres indkøb, tilkendegiver, at de ønsker det.
Selvom certificeringen endnu ikke har kunnet gennemføres for industrimaskiner, fortrinsvis på grund af de meget forskelligartede anvendelsesmuligheder, så burde både køberne af opvaskemaskiner til professionelle formål og myndighederne hurtigst muligt lægge et større pres - end tilfældet er i dag – på fabrikanterne for at få dem til at finde frem til løsnin-ger, som i det mindste svarer til miljøblomstens betingelser for private opvaskemaskiner. Mon ikke fabrikanterne kunne gøre en hel del, hvis forbrugerkravet blev stærkt nok…

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?