På Danmarks Turistråds konference i Århus gjorde erhvervsminister Pia Gjellerup det lysende klart, at der ikke kunne blive tale om en ekstrabevilling til udarbejdelse af en national turisme-strategi.
Turisterhvervet havde sat næsen op efter et beløb på 120 mio. kr.; men nu sagde ministeren nej, så det kunne forstås. Hendes begrundelse kunne, selvom hun ikke klart nævnte det, med rette være, at turisterhvervet, trods stor økonomisk støtte fra Staten, i de senere år ikke har formået at skaffe tilstrækkeligt med turister til Danmark. Dette måske først og fremmest fordi erhvervet ikke har reageret hurtigt og rigtigt på de klare målinger om turisternes foretrukne feriemål, der ellers i årevis har været til deres rådig-hed. Disse målinger forud for de seneste tre sæsoner har meget tydeligt vist, at med dét som Danmark kun kan tilbyde turister, så er det ikke her, de ønsker at bruge deres feriepenge. Danmark har på dette som på så mange andre områder, hvor vi før i tiden var nogle af de bedste, savet den gren over, vi selv sad på. Det tager mange år, at opbygge et godt image; men det tager kun kort tid at sætte det over styr. Vi har ikke mere lidt mere at byde på, så hvis ikke turisterhvervet ligefrem mener, at man skal satse mange nye penge på reklamemæssige overdrivelser, og det vil ikke være tilrådeligt, så er opgaven i stedet nok bare at forholde sig til, at de fleste turister, og det er mængden, der tæller, ikke har ubegrænset med penge. De vil ikke flås – og slet ikke, når de ikke får nok gode oplevelser for deres ofte sparsomme feriepenge. Man skal også have med, at staten i snart mange år har tudet ørerne fulde om bedre kvalitet på stort set alle områder. Denne filosofi har bundfældet sig, og derfor kræver nutidens generation, som mesterkok Søren Gericke så festligt skriger: ”kvalitet, kvalitet, kvalitet” - uden at det koster ekstra. Vi kan, som man nu om dage siger, ligeså godt trække en streg i sandet og finde ud af, om Danmark mere er i stand til at tiltrække tilfredse turister nok på gældende vilkår, ellers er der vel ingen fornuftig begrundelse for at poste flere penge i foretagendet.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?