Jordens atmosfære består af forskellige luftarter, hvor ozon er en af dem. Atmosfæren består af tre lag: troposfæren, stratosfæren og mesosfæren. Troposfæren befinder sig fra 0-15 km over jordens overflade, stratosfæren mellem 15-50 km og mesosfæren over 50 km. Det er i stratosfæren, at der findes de største mængder ozon. Ozonlaget er vigtigt for livet på jorden, fordi det absorberer den farlige kortbølgede ultraviolette stråling fra solen. Ultraviolet stråling er farlig, fordi den skader planter og dyr bl.a. ved hyppigere forekomst af kræft. Ozonlagets tykkelse har en naturlig vækst i løbet af året; men målinger har vist, at ozonlagets tykkelse generelt er blevet tyndere i perioden 1960-1995. Det tyndeste ozonlag som er målt, var i Norge i 1943. Nedbrydningen sker mest i de arktiske områder som Sydpolen og Nordpolen. Ozon både dannes og nedbrydes naturligt ved solens stråling.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?