I hele september måned spurgte vi på vor hjemmeside:
Køber De økologiske grøntsager?
Resultatet blev, at 16% sagde JA og 84% sagde NEJ. .

Det er et meget flot JA-resultat, som sandsynligvis er et udtryk for, at Kræftens Bekæmpelse har opnået stor gennemslagskraft med deres budskab om at spise frugt og grønt. Normalt er forbruget af økologiske produkter kun ca. 5%.

Der er stor trafik på MEALS hjemmeside, og derfor vil vi naturligvis fortsætte med andre undersøgelser.

- Næste måneds spørgsmål bliver:
Påvirker TV-reklamer Deres indkøb af fødevarer?

Siden 1983 (til marts 1998 trykt månedsmagasin) har e-mail Ugebrevet MEALS' målgruppe været storforbrugere af levnedsmidler inden for offentlige og private kantiner, kostforplejninger, institutioner, spiserestauranter, specialbutikker, supermarkeder, fødevareindustrien.
- Vi arbejder i øjeblikket på - via en telefonundersøgelse - at få et seriøst overblik over, hvor mange måltider MEALS abonnenter daglig er ansvarlig for inden for: Private og offentlige kantiner, sygehuse, institutioner, storkøkkener, restauranter.
Når opgørelsen foreligger, vil den blive bragt i Ugebrevet MEALS. Vi satser på en offentliggørelse inden jul.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?