Med virkning fra årsskiftet går Landsforeningen Dansk Arbejde i fusion med Dansk Eksportforening.

Det sker som en konsekvens af efterhånden mange års vigende medlemstal; og således slutter en epoke, som igennem mange år har bidraget stærkt og engageret til gavn for dansk erhvervsliv. Dansk erhvervslivs nyere generation har åbenbart endnu ikke oplevet tilstrækkelig modstand for deres virksomhed til at se nytten af denne navnkundige forening.

Heldigvis fortsætter foreningen, nu ganske vist på ændrede vilkår, men der er mange, som håber, at foreningen fortsat - ud fra de nye forudsætninger - vil kunne skabe ideer og engagement til nytte for dansk erhvervsliv.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?