Kantinen er stedet, hvor man mere og mere køber mad og drikkevarer - af både varmt og koldt. Men også kaffe, øl og vand, saft, mælk, wienerbrød, rundstykker, frugt, sukkervarer m.v. indgår i sortimentet. .

Kantineledere og personale - såvel i den offentlige som private sektor - hører mere og mere til MEALS læserkreds. Forskellige undersøgelser viser tydeligt, at kantiner er et markant vækstområde. I stor udstrækning på bekostning af restauranter. Kantinen har hele tiden brug for informationer om nye produkter og nye metoder, og her er det måske, at MEALS umiddelbart kommer ind i billedet, idet vi som e-mail Ugebrev hurtigt kan formidle informationer ud til brugerne.

Leverandører på alle felter til kantiner har et voksende marked foran sig; men det er ikke supersælgerne, der kommer til at løbe med ordrerne; men i stedet de seriøse sælgere, som sætter sig ind i kundens fremadrettede behov - hverken mere eller mindre. Kantinen er nærmest at betegne som en selvbetjeningsrestaurant, og det kræver en speciel indretningsform, som i mange tilfælde skal være så fleksibel, at den også er anvendelig til møder o.l. Det er derfor vigtigt, at kantinelederen og personalet klart definerer:

  • Hvor stor er kundekredsen
  • Hvorledes er kundefordelingen på forskellige tidspunkter
  • Hvem er kunderne.
    Er det fx et ældrecenter.
  • Salgs- og bagdiskens indretning
  • Sortiment
  • Er der også mødeaktiviteter udover de sædvanlige bespisninger.

Rådfør dig nøje. Foretag ikke impulsindkøb. Fejltagelser er dyre og giver mange ærgrelser og kritik.
Rigtige beslutninger giver glæde og trivsel - og måske ovenikøbet lidt ros. .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Hvilket discountsupermarked handler du oftest i?